0733 30 30 28
Stödchatt Börja chatta Chatten är helt anonym

Freezonen verkar för ett samhälle free från våld för alla 

Freezonen är landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour, vilket ger oss en unik insyn i olika typer av utsatthet och de problem som särskilt karaktäriserar våldsutsattas situation. 

Freezonen startades 1991 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relation. Sedan starten har vi varit i kontakt med över 10 000 våldsutsatta personer, framför allt kvinnor och flickor (mer än 80 %) men även killar, män samt HBTQ-personer.

Vår filosofi är att alltid tro på den utsattas berättelse. Förutom stöd, hjälp, och motiverande samtal kan vi också följa med till myndigheter och vara behjälpliga med andra praktiska sysslor. Händelser som ofta står i centrum i hjälpsökandes liv är att överleva och fly.

Vi anser att det är helt bakvänt att en utsatt kvinna måste fly för sitt liv, men tyvärr är det så verkligheten ser ut idag. Detta måste vi ändra på.  Det är våldsutövarna som ska söka sig en annan bostad och försöka bygga upp en ny tillvaro, inte de utsatta kvinnorna och barnen.

Utsatta kvinnor måste prioriteras mer. Vi är ett av världes mest jämställda länder, mer hur jämställda är kvinnorna i vårt land? Enligt den Nationella Trygghetsundersökningen från 2019 har var 4:e kvinna varit utsatt för någon form av våld under sitt liv. 

Vi är rösten för våldsutsatta kvinnor och barn som sällan hörs. 

Att vara den största kombinerade kvinno-tjej-och brottsofferjouren ger oss unik insyn i olika typer av utsatthet. Genom att vi arbetar opinionsbildande kan vi förändra attityder och påverka vårt samhälle positivit. Vår personal och volontärer är aktiva debattörer och ingår i olika nätverk för att motverka våld.