Om Freezonen

Freezonen stöttar, förebygger och påverkar

Freezonen grundades 1991 och är den enda kombinerade kvinno-,tjej- och brottsofferjouren i Sverige. Att vara en kombinerad verksamhet ger oss unik och bred kompetens att stötta personer med olika frågor och problemställningar. Det kan handla om allt fråm till exempel frågor om ätstörning till allvarligt våld som  mordhot och grov brottsutsatthet. Sedan starten verkar vi för att belysa våldsutsatthet med särskilt fokus på våld mot kvinnor och deras barn. Med en lokal närvaro i sydöstra Skånes kommuner och en nationell spridning i hela landet, arbetar vi med att hjälpa och stötta våldsutsatta och höja kompentensen om våld och dess konsekvenser. Genom att arrangera föreläsningar, delta i debatter och vara opinionsbildare samt remissinstans är Freezonens personal och volontärer en betydande aktör i arbetet för att förebygga våld och brott i Sverige.

Med nytänkade och innovativa lösningar hjälper vi fler utsatta. Vi har startat Sveriges första mobila jourbil för att kunna hjälpa fler våldsutsatta nära sina hem. Varför? – för att vi vet att många lever med extrema begränsningar och kan helt enkelt inte ta sig till vår jour och vi har inte möjlighet att ha lokaler dit våldsutsatta hade kunnat komma, i fem kommuner, https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hemlig-bil-hjalper-valdsutsatta

Nadire14- den första Virtual Reality (VR)-filmen om hedersvåld. Vi har skapat filmen för att nå ut till yrkesutövare som arbetar med våldsutsatta men också politiker. Vi har haft premiär i riksdagen för att belysa att våldet är här och det drabbar tusentals flickor i en av världens mest jämställda länder ! Freezonens aktiviteter bidrar till att se våldet och våldsutövaren, och sätter fokus på våldet; inte på den utsatta.

” VR filmen Nadire 14 visar precis verkligheten för ett våldsutsatt barn. Alla yrkesutövare och politiker borde se filmen”  – Bayan Nasih, Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, Länsstyrelsen Östergötland 

Freezonen arbetar aktivt för att motverka brott, med särskilt fokus på våld mot flickor, kvinnor och särskilt utsatta grupper.

Vi är en idéburen, religiöst och politiskt obunden förening och den enda i Sverige som bedriver tre verksamheter; kvinnojour, tjejjour och brottsofferjour inom samma organisation. Vi arbetar under demokratiska former med ett feministiskt perspektiv, präglat av respekt för alla människors lika värde.

 

FREEZONEN ÄR ETT KUNSKAPSCENTRUM MOT VÅLD

Vi erbjuder utbildningar och workshops för kompetensutveckling och arbetar med opinionsbildning för ett jämställt och våldfritt liv för alla. Vårt fokus är på  flickor, kvinnor, HBTQ-personer och personer med könsöverskridande identitet. 

Freezonen arrangerar olika aktiviteter som främjar det förebyggande arbetet mot våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att bidra till att minska mäns våld mot kvinnor och barn. Vi arrangerar också föreläsningar och är en stark röst mot våld som utförs i hederns namn. Kontakta oss på info@freezonen.se om ni är intresserade av att ta del av det vi erbjuder.

 

BROTTSOFFERJOUR

Freezonens brottsofferjour startades på initiativ av polisen år 1991. Inom 2 månader startades kvinnojouren. 1984 bildades den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antog FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper; möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp från offentliga organ. 1994 inrättades Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftades Brottsofferfonden. Freezonen  är medlem i BOJ.

 

 

VITTNESSTÖD

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.Vi ger information och svarar på frågor kring rättsprocessen. Många vittnen tycker det känns bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet, men som känner till hur det fungerar.

Våra vittnesstöd har genomgått utbildning och deras stöd är kostnadsfritt.
Vi kan också hjälpa till med samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter.
Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott så kontakta oss

 

KVINNOJOUR

Kvinnojoursrörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Freezonen är medlem i Unizon.

 

TJEJJOUR

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på, förstå ungdomar samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta. Freezonen är en del av den nationella chatten: tjejjouren.se

 

Behöver du hjälp?

Ring 0733 30 30 28

Vår  jourtelefon är öppen vardagar 9.00-16.00 vardagar

Behöver du hjälp akut?

Ring 112 och larma polisen

Telefon 112 till Polisen är nödnummret du skall ringa för akut hjälp, pågående brott och när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon 114 14 är för alla ärende som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott.

STÖD OSS!

 När du ger en gåva till Freezonen bidrar du till att våldsutsatta får någon att prata med,  någon som står upp för dem och någon som kämpar för deras rättigheter. Vi hjälper våldsutsatta att  ta tillbaka makten över sina liv!

 

 

Swish: 123 068 04 96

Bankgiro: 5761-3515