Freezonen verkar för ett samhälle
free från våld för alla

Freezonen är landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour, vilket ger oss en unik insyn i olika typer av utsatthet och de problem som särskilt karaktäriserar våldsutsattas situation.

Freezonen startades 1991 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relation. Sedan starten har vi varit i kontakt med över 11 000 våldsutsatta personer, framför allt kvinnor och flickor (över 80 %) men även killar, män samt HBTQ-personer.

Vår filosofi är att alltid tro på den utsattas berättelse. Förutom stödsamtal och motiverande (MI) samtal följer vi med till myndigheter och är behjälpliga med olika praktiska sysslor. Händelser som ofta står i centrum i hjälpsökandes liv är att överleva och fly.

Vi anser att det är helt bakvänt att en utsatt kvinna måste fly för sitt liv, men tyvärr är det så verkligheten ser ut idag. Detta måste vi ändra på. Freezonens krav till Sveriges regering

  • #flyttaförövaren och prioritera de som drabbas av våld, det är våldsutövarna som ska söka sig en annan bostad och försöka bygga upp en ny tillvaro, inte de utsatta kvinnor och barn.
  • inledd inom  #72timmar utrednignen när en polisanmälan kommer in och tilsätt särsklida domstolar som har kunskap om våld i nära relationer och våld mot kvinnor och barn, liknande system finns sedan 2004 i Spaninen
  • tilsätt medel för att arbeta med våld mot kvinnor i alla led, då förutom det enorma personliga lidandet varje enskild individ genomgår, kostar  våld i nära relationer i Sverige årligen runt 6,6  miljarder euro (EIGE 2019)

 

Sverige  är ett av världes mest jämställda länder, mer hur jämställda är kvinnorna i vårt land? 30 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24år uppger att de har varit utsatta för sexuellt våld ( NTU2020). Under samma år anmälldes 28 900 våldsbrott mot kvinnor (3% högre än 2019). Av det anmällda våldsbrott mindre än 17% går till åtal, ännu färre när det gäller sexuellt våld.

Vi är rösten för våldsutsatta kvinnor och barn som sällan hörs.

  • Att vara den största kombinerade kvinno-tjej-och brottsofferjouren ger oss unik insyn i olika typer av utsatthet. Genom att vi arbetar opinionsbildande kan vi förändra attityder och påverka vårt samhälle positivit. Vår personal och volontärer är aktiva debattörer och ingår i olika nätverk för att motverka våld.

Det hjälper inte att titta bort!

Men ditt bidrag hjälper. För varje bidrag vi får kan vi hjälpa fler bort från våldet. Swisha nu.

Swish 123 900 71 21

  LÄMNA SIDAN