Om Freezonen

Freezonen stöttar, förebygger och påverkar

Freezonen, kvinno- tjej och brottsofferjouren

 

Freezonen har 90-konto och är medlem i insamlingsorganisationernas branschförening, Giva Sverige. Freezonens effektrapport som du finner längre ner på sidan visar vilken effekt vårt arbete för våldsutsatta har och hur vi arbetar förebyggande mot våld. 

Freezonen är landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour vilket ger oss en unik insyn i olika typer av utsatthet och de problem som särskilt karaktäriserar våldsutsattas situation. Vi har sedan starten 1991 varit i kontakt med över 10 000 personer, som till övervägande del (över 80%) är kvinnor och flickor men även killar och pojkar och personer med annan könsidentitet vänder sig till oss. 

Freezonen stöttar och hjälper våldsutsatta mitt i krisen, oftast när ingen annan hjälp finns. Vi arbetar för att förändra attityder och påverkar vårt samhälle positivt. Vår personal och volontärer är aktiva debattörer och ingår i olika nätverk för att motverka våld i vårt samhälle och påverka politiken. Vår förening är också remissinstans

Freezonen arrangerar olika aktiviteter som främjar det förebyggande arbetet mot våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att bidra till att minska mäns våld mot kvinnor och barn. Vi arrangerar också föreläsningar och är en stark röst mot våld som utförs i hederns namn. Kontakta oss på info@freezonen.se om ni är intresserade av att ta del av det vi erbjuder.

 

BROTTSOFFERJOUR

Freezonens brottsofferjour startades på initiativ av polisen år 1991. Inom 2 månader startades kvinnojouren. 1984 bildades den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antog FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper; möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp från offentliga organ. 1994 inrättades Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftades Brottsofferfonden. Freezonen  är medlem i BOJ.

 

 

VITTNESSTÖD

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.Vi ger information och svarar på frågor kring rättsprocessen. Många vittnen tycker det känns bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet, men som känner till hur det fungerar.

Våra vittnesstöd har genomgått utbildning och deras stöd är kostnadsfritt.
Vi kan också hjälpa till med samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter.
Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott så kontakta oss

 

KVINNOJOUR

Kvinnojoursrörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Freezonen är medlem i Unizon.

 

TJEJJOUR

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på, förstå ungdomar samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta. Freezonen är en del av den nationella chatten: tjejjouren.se

 

Läs stadgarna här:

Stadgarna

 

Effektrapport Freezonen 2019:

Effektrapport

 

Verksamhetsberättelse 2019:

Verksamhetsberättelse 2019

 

Styrelsens arbetsordning:

Styrelsens arbetsordning

 

Årsmötesprotokoll 2020:

Årsmötesprotokoll 2020

 

Insamlingspolicy Freezonen:

Insamlingspolicy Freezonen

 

Policy Freezonen:

Policy Freezonen

 

Delegationsordning Freezonen:

Delegationsordning Freezonen

 

Verksamhetsplan Freezonen:

Verksamhetsplan 2020

  

Årsredovisning 2019: 

Årsredovisning 2019

 

 

Behöver du hjälp?

Ring 0733 30 30 28

Vår  jourtelefon är öppen vardagar 9.00-16.00 vardagar

Behöver du hjälp akut?

Ring 112 och larma polisen

Telefon 112 till Polisen är nödnummret du skall ringa för akut hjälp, pågående brott och när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon 114 14 är för alla ärende som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom polisen eller anmäla ett brott.

STÖD OSS!

 När du ger en gåva till Freezonen bidrar du till att våldsutsatta får någon att prata med,  någon som står upp för dem och någon som kämpar för deras rättigheter. Vi hjälper våldsutsatta att  ta tillbaka makten över sina liv!

 

 

Swish: 123 900 71 21

Bankgiro: 900 71 21