top of page
Bild 2023-12-18 kl. 11.22.jpg

 Vår stödverksamheten 

Freezonen är en kvinno-tjej-brottsofferjour
Nationell stödtelefon
Mobil-stödbuss
Nationell stödchatt
Öppen mottagning
Vittnesstödsverksamheten

STÖDTELEFON – 0733 30 30 28  -  AKUT ring 112

Personal som svarar i stödtelefonen arbetar dagligen med människor som är utsatta för olika typer av brott. Vi som bemannar stödtelefonen, stödchatten, juristchatten är sjuksköterskor, socionomer, advokater och är sakkunniga i våld i nära relationer. Med stor erfarenhet från möte med kvinnor och flickor, förståelse för våldets mekanismer och bemötande. Stödlinjen är öppet för alla oavsätt könstillhörighet. Vi lyssnar och ger professionellt stöd, vi har tystnadsplikt och den som kontaktar oss är anonym. Man kan ringa oss för att boka ett personligt möte för stärkande samtal eller annan stöd, så som medföljning till myndigheter eller annan praktisk stöd om man är boende i  Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad och Tomelilla kommun. Anhöriga eller yrkesutövare kan också ringa för att rådfråga kring olika utsatthet.


Stödtelefonen är öppet måndag till torsdag 9-16.

STÖDCHATTEN.se

Freezonens nationella stödchatt  vänder sig till de som är utsatta, oavsett vilken könstillhörighet man har eller vilket brott man är drabbad av. Våra stödchattare är personer med gedigen kunskap om våld och dess bakomliggande mekanismer. Vi är här för att lyssna på dig och stötta dig. I chatten kan du vara helt anonym och vi har tystnadsplikt. Chatten finansieras av givare, donationer, bidrag från staten och kommunen och är kostnadsfritt får hjälpsökande.

JURISTCHATTEN.se

Kanske du vill undersöka dina möjligheter att lämna en destruktiv relation? Kanske du har andra funderingar? Du kan läsa mer om olika frågor vi har mött sedan 1991- då vi började stötta utsatta som är av  juridisk karaktär på  juristchatten.se . I juristchatten svarar våra volontärer som arbetar på Rebecca Lagh advokatbyrå, på Sarfaty advokatbyrå och Djenah Juristbyrå bland annat.  Vi är här för att lyssna och stödja dig i din process. Är du en jurist eller advokat och vill vara del av den första nationella chatten som hjälper utsatta, kontakta oss. Den nationella Juristchatten.se är öppet jämna veckor måndag 19.00 -21.00

ÖPPEN MOTTAGNING

På Freezonens kansli i Ystad erbjuder vi stärkande och motiverande samtal genom personliga möten för personer som bor i Skurup, Simrishamn, Sjöbo, Ystad eller Tomelilla kommun. Vi ger stöd och råd till dig som blivit utsatt för ett brott eller som befarar att du är på väg att bli det. Vi finns även här för dig som är anhörig. Hos oss kan du få hjälp med att göra en polisanmälan, fylla i blanketter ställa frågor om rättsprocessen. Vi har tystnadsplikt och möjligheter att göra riskbedömningar med hjälp av SARA (riskbedömningsverktyg gällande våld i nära relation) samt PATRIARK (riskbedömningsverktyg gällande hedersvåld). Kontakta oss genom att ringa till 0733 30 30 28 eller skicka ett mail till info@freezonen.se för att boka ett personligt möte.

MOBIL STÖDMOTTAGNING

Sveriges första mobila stödmottagning startades 2019 efter ett test år då vi veckovis var representerade i Simrishamn, Sjöbo, Skurup och Tomelilla biblioteket. Vi såg svårigheten med att finnas på en offentlig plats, samtidigt vi ville finnas nära hjälpsökande. Stödbussens upptagningsområde är i sydöstra Skåne. Verksamhetschefen Susanna Udvardi som kom på idén att starta den första mobila stödmottagningen blev nominerad till Aftonbladets Svenska Hjältars pris. Är du utsatt för kontroll eller bevakning eller av någon annan anledning inte kan ta dig till vårt kontor i Ystad kontakta oss. 

VITTNESSTÖD

Freezonen tillhandahåller vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt, som erbjuder stöd till vittnen, anhöriga eller bekanta. Många känner sig oroliga och nervösa inför vad som ska komma när man är kallad som vittne. Vi stödjer målsägande ibland, när det finns ett önskemål och det händer att även  . Om du som är kallad som vittne till Ystads tingsrätt känner oro och vill ha stöd redan innan du ska vara i tingsrätten så är du välkommen att kontakta oss på 0733 30 30 28 eller skicka ett mail till info@freezonen.se

TJEJ- OCH UNGDOMSJOUR

På Freezonens tjej/ungdomsjour lägger vi vikt vid att lyssna på, tro på och förstå ungdomar. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett könstillhörighet och du behöver inte vara utsatt för någon brott. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något. Många gånger kan ett samtal leda till att inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Du når oss genom vår stödchatt måndagar- onsdagar kl 19.00 - 21.00

BROTTSOFFERJOUR

Vår brottsofferjour ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt. Vi har dagliga kontakter med Polisen i sydöstra Skåne som lämnar uppgifter om personer som har polisanmält ett brott och som önskar kontakt med oss.

Genom vår nationella stödtelefon kan vi hjälpa utsatta oavsett var i landet de befinner sig. Vi kan vara behjälpliga med att fylla i blanketter eller annan hjälp, så som juristhjälp.

All kontakt med oss är avgiftsfri och vi har tystnadslöfte.

Tjej/Ungdomsjour

På Freezonens tjej/ungdomsjour lägger vi vikt vid att lyssna och förstå ungdomar samt inge hopp. Vi finns där när unga människor funderar över något eller när de har blivit utsatta. Tack vare projektmedel från Sparbanken Skåne genomför vi en skolsatsning för att nå ut till ungdomar och diskuterar våldsutsatthet i sydöstra Skåne.

Alla, oavsett könstillhörighet, eller vilken typ av brott/våld man är drabbad av är välkomna att kontakta oss.

KVINNOJOUR

Freezonens kvinnojour ger stöd och hjälp till våldsutsatta. Förutom stöd och motiverande samtal följer vi med till myndigheter och är behjälpliga med det som behvös. Vi utbildar och håller kurser, föreläsningar. Vi verkar för att höja kunskapen om våldsutsattas situation och för att motverka våld samt för att uppmärksamma den omfattande eftervåld som förekommer i kvinnornas och barnens liv.

Freezonen är aktiva opinionsbildare och kämpar varje dag för våldsutsatta kvinnor och barn, HBTQ personer, ickebinära och trans personer.

bottom of page