top of page
våldinärarelation_2x.png

 ÄR DU UTSATT FÖR VÅLD I NÄRA   RELATION? 

Blir du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation?

Blir du eller någon i din närhet utsatt för våld i nära relation? Hör av dig till vår stödtelefon på 0733 30 30 28 eller skriv till oss på stödchatten.se
Ring alltid 112 om det är akut fara!
Är du osäker på om du är utsatt? Hör av dig till oss, vi finns här för dig!

Våld i nära relation inkluderar alla typer av våld mellan närstående. Närstående kan exempelvis vara en partner, en förälder, ett barn, ett syskon eller en morförälder. Kvinnor, män, ickebinära personer kan vara utsatta för våld i nära relation, men den mest vanligen förekommande är att en man utsätter en kvinna för våld.

 

Våldet utövas ofta inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre den pågår. Den vanligaste förekomsten av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor. Att mannen hotar kvinnan med att ta barnen i från henne är ett vanligt förekommande hot. Att hon är psykisk sjuk, eller att det är något fel på henne är berättelser vi ofta hör från stödsökande. Det var anledningen till att vi  startade juristchatten.se 2022 som den första nationella chatten med jurister. 

MÄNS VÅLD MOT KVINNOR – VAR TREDJE VECKA MÖRDAS EN KVINNA I SVERIGE

Omfattning av våld mot kvinnor i Sverige är runt 30-40 000 polisanmälda fall per år mot kvinnor ! Mörkertalet är mycket stort!
Det innebär att varje dag runt 100 kvinnor MINST anmäler våldet!
Över 75% procent begås av en man kvinnan känner!
1-2 kvinnor mördas varje månad!

I Sverige lever cirka 15 000 kvinnor och 10 000 män med sekretessmarkering eller skyddad folkbokföring. Enligt en enkät som Skatteverket genomförde under 2022 hade 62 procent av de svarande kvinnorna skyddade personuppgifter på grund av våld i nära relation och/eller hedersrelaterat hot och våld.

 

Kontakt med oss
Freezonen, kvinno- tjej- brottsofferjour tar emot dagligen ärende från polisens brottsoffersamordnare. Personer som har gjort en polisanmälan
och önskar kontakt med Freezonen får vi kontaktuppgifter till. Vi ringer från skyddat nr och vi lämnar aldrig meddelande av säkerhetsskäl, vilket gör att vi kommer inte fram alltid.
Om du har bett att få kontakt med oss men inte fått kontakt, hör av dig. Vi kontaktas också av utsatta personer eller familj, vänner, bekantar till någon som är utsatt.

 

Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, materiellt eller latent. Genom ett systematiskt bruk av olika former av våld och hot behåller förövaren kontrollen och kan utöva makt. Oavsett om handlingarna sker i det privata eller offentliga rummet är de alltid våldshandlingar.


Fysiskt våld är exempelvis knuffar, slag, sparkar eller när någon håller fast en annan person. Användning av vapen räknas också som fysiskt våld.

Försummelse är exempelvis när en person som behöver vård inte får den hjälp hen behöver. Det kan handla om utebliven medicin, mat, personlig hygien eller att lämnas ensam långa stunder utan tillgång till hjälp. Försummelsen kan vara antingen avsiktlig eller omedveten.

Psykiskt våld finns i många former. Det kan till exempel röra sig om kontrollerande beteende, hot, olika former av isolering, verbala kränkningar, emotionell utpressning, skambeläggande och utnyttjande av gemensamma barn för att få kontroll över den andra föräldern.

 

Latent våld är också en form av psykisk våld, inte sällan sker det efter fysisk eller hot om fysisk våld. Våldsverkaren utöver makt genom hot eller genom olika händelser. Det kan komma en kommentar eller en blick från våldsverkaren i syfte att skrämmas och hota. Våldet finns subtilt, underförstått hela tiden närvarande.

Materiellt våld är när våldsutövaren till exempel slår sönder möbler eller klipper sönder kläder. Våldsutövaren kan också tvinga sitt offer att själv förstöra ägodelar av särskild betydelse.

Ekonomiskt våld är när våldsutövaren kontrollerar ekonomin eller vägrar ge insyn i det som är gemensam ekonomi. Våldsutövaren kan tvinga sin partner att skiva på ett lån med hot, manipulation eller annan påtryckning.

Sexuellt våld är kränkningar och övergrepp med sexuella förtecken. Utöver våldtäkt är sexuellt våld också ovälkommen beröring, att tvingas bevittna sexuella handlingar, att bli fotad eller filmad i sexuellt syfte mot sin vilja eller att tvingas utföra sexuella handlingar med påtryckning, tjat, hot, övertalning, utpressning eller förhandling. En del av det sexuella våldet är sexuella trakasserier.

Det är du som avgör vad sexuella trakasserier är för dig. Alla handlingar, alla ord och all anspelning på sånt som kränker dig eller som du uppfattar som kränkande är kränkande. Här är några exempel:  

  • Någon ger dig obehagliga blickar, visslingar eller kommentarer som handlar om sex.

  • Någon sprider rykten om dig som handlar om dig, din kropp eller din sexualitet.

  • Någon tar på dig på ett sätt som du tycker är obehagligt.

  • Någon kallar dig för något som anspelar på sex.

  • Någon utför en sexuell handling mot dig mot din vilja.

  • Någon skickar oönskade meddelanden till dig, t.ex. bilder eller filmer som anspelar på sex via till exempel sociala medier, mejl, chatt eller sms.

  • Någon ger dig oönskade sexuella förslag när ni träffas, via sociala medier eller på annat sätt.

  • Du tvingas se på sexfilm eller porr trots att du inte vill.

_DSC1359(1).jpg
STÖD OSS I KAMPEN MOT VÅLD MOT KVINNOR
SWISHA EN GÅVA SÅ VI KAN HJÄLPA FLER!
swish.jpg
SWISH NUMMER 123 900 71 21

Den vanligaste formen av våld i nära relation är mäns våld mot kvinnor. Våld mot kvinnor är ett resultat av den historiskt ojämlika maktrelationen mellan män och kvinnor. Våldet är en av de avgörande mekanismer som män använt för att tvinga in kvinnor i en underordnad ställning gentemot män.

Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och Freezonen kräver förändring

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar mäns våld mot kvinnor som ett utbrett folkhälsoproblem. FN beskriver våldet som en global pandemi och ett ständigt ökande problem. Det är en kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och ett hot mot vår samhällsutveckling.

Bland kvinnor i åldrarna 15–44 år är risken att utsättas för våld i en nära relation större än att drabbas av cancer, malaria, trafikolyckor och krig sammantaget (UNITE to end violence against women, 2008).

Enligt uppgifter från Brå mördas en kvinna var tredje vecka i Sverige. Närmare 9000 kvinnor har polisanmält misshandel i våld i nära relation under 2020. Trots detta är mörkertalet stort.

Freezonen kräver förändring från våra politiker och myndigheter som arbetar med våldsutsatta! Våld mot kvinnor måste komma högra upp på den politiska agendan. Våra debattartiklar hittar du här.

Var med och gör en skillnad för våldsutsatta

Var med i kampen för ett rättvisare samhälle. Din insats möjliggör att vi kan rädda en utsatt kvinna/flickas liv. 

Bli månadsgivare

Varje månatlig gåva till vår verksamhet höjer vår kapacitet att hjälpa fler våldsutsatta. Ditt stöd kan hjälpa barn att växa upp utan våld! 

Bli företagssponsor

Gör en skillnad som företagare, stöd vårt arbete! Vill du ge bort julklappar? Läs mer hur ni kan bidra till vårt arbete.

bottom of page