Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

Nyheter och Aktuellt

Juridisk rådgivning

Om du har juridiska frågor om den situation som du befinner dig i eller vill fråga något kring vårdnad, umgänge eller annat är du välkommen att kontakta oss. Våra samarebetspartners. Advokatbyrån Elina Linder samt juristen Anna Persson erbjuder i samarbete med Freezonen kostnadsfri juridisk rådgivning för Freezonens målgrupp. Vi har också ett sammarbete med Ulrika […]

Läs mer

Rättsväsendet sviker våldsutsatta kvinnor.

Artikel publicerad i Dagens Samälle 2019 – 09- 26 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/rattsvasendet-sviker-valdtagna-kvinnor-29327 Sverige ger frikort till våldtäkt smän, det måste till en förändring nu! Läs nedan debatt Susanna Udvardi skrev efter genomgång av BRÅ:s rapprot Våldtäkt till dom (2019:9) Rättsväsendet sviker våldtagna kvinnor Vad gör #metoo och allt annat kvinnofridsarbete för skillnad, när polis och åklagare inte […]

Läs mer

Skrivandet som helande verktyg- Freezonen startar kurs

Den 19 september startar Freezonen kursen som riktar sig till dig som bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande. Kursen vänder sig till dig som har kommit en bit på vägen i din bearbetning. I denna skrivarkurs står förutom de läkande skrivandet, liksom ”det goda samtalet” i centrum. Ett viktigt samspel för […]

Läs mer

Freezonens remissvar – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-ds-20197-ny-modell-for-statsbidrag-till-vissa-ideella-organisationer-inom-brottsofferomradet/ Freezonen är remissinstans för utredningen för ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. Nedan kan du läsa vår remissvar som skickads in 2019/06/25. SammanfattningVi tycker att det är bra att bidragsformen till ideella jourer inom brottsofferområdet lyfts. Vi håller med om att det är viktigt att skilja på kommunernas uppdrag och […]

Läs mer

Freezonen arrangerar seminarium i Almedalen

I år arrangerar Freezonen ett eget seminarium:  9 av 10 män som misshandlar kvinnor får frikort – när tar samhället ansvar?http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58847 Den 2:a juli deltar vår verksamehtschef Susanna Udvardi i ett seminarium med andra sakkunniga i hedersvåld. I panelen ingår också  jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59555 Vi håller i ett eget seminarum hos Unizon om hedersutsatta […]

Läs mer
bild. SVT Akturellt

Freezonen har startat upp Sveriges första mobila kvinnojour

https://www.youtube.com/watch?v=9AJ8Ww9ct0I Freezonen har startat upp den första jourbilen i Sverige. Varför? För att kunna nå ut till fler hjälpsökande personer som inte har möjlighet att komma in till vårt kontor i Ystad. Genom åren har vi haft kontakt med kvinnor och barn som berättat att de haft svårt att ta sig till oss eftersom de […]

Läs mer

SVT rapporterar om Freezonens samarbete med Malmö Universitet

https://youtu.be/Ebn1Ly_9hmc Film ska hjälpa lärare att tala om sexuellt våld Publicerad igår 19.42 Det behövs mer upplysning och diskussion med ungdomar om sexuellt våld. Det menar organisationen Freezonen, som både är brottsofferjour, tjejjour och kvinnojour i sydöstra Skåne. I ett samarbete med Malmö universitet har man låtit studenter som läser visuell kommunikation producera ett antal […]

Läs mer