Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

Nyheter och Aktuellt

Fadimedagen- minnesstund och samtal om hedersvåld

” Fadime Sahindal blev symbol för kampen för kvinnors frigörelse från våld som utövas i hederns namn. Fadime berättade sin historia både i media och för politiker vid Sveriges riksdag för att få upp folks ögon för våldet och för att hjälpa andra flickor. I SVT-dokumentären som visades ett år innan hon blev mördad berättade […]

Läs mer

Hjälp oss att hjälpa

Vi har hjälpt människor till förändring sedan 1991, vi behöver ditt stöd för att kunna fortsätta hjälpa. Sänk en gåva så är du med och håller Freezonens jourtelefon, chatt och mail öppet. Vill du ha ett gåvobevis att ge bort i julklapp till någon, skriv din mejladress som meddelande. Till oss är alla välkomna, oavsett […]

Läs mer

The Orange Day – 25november

Freezonen arrangerade seminarium i Riksdagshuset i samverkan med Liberala Kvinnor för att uppmärksamma 25 november. Var femte kvinna i vårt land är utsatt någon gång i livet för våld i en nära relation, var 10 barn lever i en familj där våld och hot utövas. Nästan var sjätte niondeklassare i Sveriges största städer lever med […]

Läs mer

Juridisk rådgivning

Om du har juridiska frågor om den situation som du befinner dig i eller vill fråga något kring vårdnad, umgänge eller annat är du välkommen att kontakta oss. Våra samarebetspartners. Advokatbyrån Elina Linder samt juristen Anna Persson erbjuder i samarbete med Freezonen kostnadsfri juridisk rådgivning för Freezonens målgrupp. Kontakta oss om du behöver hjälp. Elina […]

Läs mer

Rättsväsendet sviker våldsutsatta kvinnor.

Artikel publicerad i Dagens Samälle 2019 – 09- 26 https://www.dagenssamhalle.se/debatt/rattsvasendet-sviker-valdtagna-kvinnor-29327 Sverige ger frikort till våldtäkt smän, det måste till en förändring nu! Läs nedan debatt Susanna Udvardi skrev efter genomgång av BRÅ:s rapprot Våldtäkt till dom (2019:9) Rättsväsendet sviker våldtagna kvinnor Vad gör #metoo och allt annat kvinnofridsarbete för skillnad, när polis och åklagare inte […]

Läs mer

Skrivandet som helande verktyg- Freezonen startar kurs

Den 19 september 2019 startade Freezonen kursen som riktade sig till dig som bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande. Kursen vände sig till dig som har kommit en bit på vägen i din bearbetning. I denna skrivarkurs står förutom de läkande skrivandet, liksom ”det goda samtalet” i centrum. Ett viktigt samspel […]

Läs mer

Freezonens remissvar – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-ds-20197-ny-modell-for-statsbidrag-till-vissa-ideella-organisationer-inom-brottsofferomradet/ Freezonen är remissinstans för utredningen för ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. Nedan kan du läsa vår remissvar som skickads in 2019/06/25. SammanfattningVi tycker att det är bra att bidragsformen till ideella jourer inom brottsofferområdet lyfts. Vi håller med om att det är viktigt att skilja på kommunernas uppdrag och […]

Läs mer

Freezonen arrangerar seminarium i Almedalen

I år arrangerar Freezonen ett eget seminarium:  9 av 10 män som misshandlar kvinnor får frikort – när tar samhället ansvar?http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58847 Den 2:a juli deltar vår verksamehtschef Susanna Udvardi i ett seminarium med andra sakkunniga i hedersvåld. I panelen ingår också  jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59555 Vi håller i ett eget seminarum hos Unizon om hedersutsatta […]

Läs mer