Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till alla våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

 

 

Nyheter och Aktuellt

Freezonens remissvar – Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet (Ds 2019:7)

https://www.regeringen.se/remisser/2019/05/remiss-av-ds-20197-ny-modell-for-statsbidrag-till-vissa-ideella-organisationer-inom-brottsofferomradet/ Freezonen är remissinstans för utredningen för ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet. Nedan kan du läsa vår remissvar som skickads in 2019/06/25. SammanfattningVi tycker att det är bra att bidragsformen till ideella jourer inom brottsofferområdet lyfts. Vi håller med om att det är viktigt att skilja på kommunernas uppdrag och […]

Läs mer

Freezonen arrangerar seminarium i Almedalen

I år arrangerar Freezonen ett eget seminarium:  9 av 10 män som misshandlar kvinnor får frikort – när tar samhället ansvar?http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58847 Den 2:a juli deltar vår verksamehtschef Susanna Udvardi i ett seminarium med andra sakkunniga i hedersvåld. I panelen ingår också  jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59555 Vi håller i ett eget seminarum hos Unizon om hedersutsatta […]

Läs mer
bild. SVT Akturellt

Freezonen har startat upp Sveriges första mobila kvinnorjour

https://www.youtube.com/watch?v=9AJ8Ww9ct0I Freezonen har startat upp den första jourbilen i Sverige. Varför? För att kunna nå ut till fler hjälpsökande personer som inte har möjlighet att komma in till vårt kontor i Ystad. Genom åren har vi haft kontakt med kvinnor och barn som berättat att de haft svårt att ta sig till oss eftersom de […]

Läs mer

SVT rapporterar om Freezonens samarbete med Malmö Universitet

https://youtu.be/Ebn1Ly_9hmc Film ska hjälpa lärare att tala om sexuellt våld Publicerad igår 19.42 Det behövs mer upplysning och diskussion med ungdomar om sexuellt våld. Det menar organisationen Freezonen, som både är brottsofferjour, tjejjour och kvinnojour i sydöstra Skåne. I ett samarbete med Malmö universitet har man låtit studenter som läser visuell kommunikation producera ett antal […]

Läs mer

Sveriges första mobila kvinnorjourbil

Freezonen, kvinnojour, tjejjour och brottsofferjour lanserar Sveriges första jourbil för att kunna hjälpa våldsutsatta som inte har möjlighet att ta sig till jouren. Varje år kommer vi i kontakt med ca 400 våldsutsatta kvinnor och flickor. Av dem som kontaktar oss träffar vi ett 50-tal hjälpsökande. Vi vet att vi kan hjälpa fler personer om […]

Läs mer

Sexuella trakasserier – filmvisning, lunchsamtal den 28:e maj på K3 Malmö Universitet

Freezonen har fått bidrag från Skolverket för att stärka arbetet mot sexuellt våld och trakasserier, där samarbetet med Malmö Universitet och K3 och projekt är en del av. I samband med visningen arrangeras ett lunchsamtal med Susanna Udvardi, verksamhetsledare på Freezonen om sexuella trakasserier, normer, civilkurage och skolans roll. Utställningen ger bakgrund till temat. Freezonen […]

Läs mer

Vill du bli storasyster hos Freezonen?

Freezonen, kvinno-tjejj och brottsofferjour i sydöstra Skåne startar upp sin Storasysterprojekt. En Storasyster är en äldre tjej som har genomgått Freezonens grundutbildning för Storasystrar och är till för att stötta och lyssna på en yngre tjej. Vi berättar om storasyster projektet på informationskvällen, den 29:e maj. OBS – anmäl dig till sofia@freezonen.se senast 27:e maj. […]

Läs mer

Freezonen föreläser på Barnrättsdagarna 2019

Att bekämpa våld som utförs i hederns namn verkar vara en långsam och seg process i vårt land. Vi har sedan 2015 genomfört två projekt riktade till utsatta nyanlända ungdomar, nu senast Mitt Liv Mina Val.  Susanna Udvardi och Angelica Bäckström från vår jour kommer att presentera den nedslående men inte oväntade bilden som vi […]

Läs mer
bild Torbjörn Samuelsson

Godhet och medmänsklighet

“Berlinmuren är fundamental en metafor som berättar för oss att det är möjligt och nödvändigt att riva ner murar för de människor som är mindre lyckligt lottade än Berlinborna.” – citerade Ingrid Wall sin dotter. Vi har fått höra berättelsen om en fantastisk människa fylld med godhet och medmänsklighet, en journalist som stred för de […]

Läs mer