Bli medlem

Medlemsansökan

Som medlem i Freezonen, Brottsoffer och Kvinno/Tjejjouren bidrar du till att vi kan stötta våldsutsatta och utveckla vår verksamhet. Vår föreningen är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, kommunen, företag och bidragsgivare. Som medlem får du ta del av vårt nyhetsbrev som skickas ut kvartalsvis och du får inbjudan till olika evenemang och andra aktiviteter inom verksamheten. Du har även rösträtt vid vårt årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ. Vi har två olika medlemsavgift, student /eller upp till 25 år 50 kr/år eller 100 kr/år. Vill du välja att betala en högre medlemsavgift är vi tacksamma, alla bidrag gör skillnad och hjälper vår verksamhet.  Medlemskapet gäller från januari till december.

 

Medlemskapsavgiften betalar du in på bankgiro: 5761-3515  glöm inte att uppge ditt namn och adress samt e-mail adress vid inbetalning.

Vill du engagera dig, bli volontär – kontakta oss på 0411-783 77, 0733-30 30 28 eller maila [email protected]

 

Tack vare stöd från privatpersoner, kommunerna i sydöstra Skåne, medel från organisationer och projektmedel från olika bidragsgivare har vi möjlighet att bedriva och utveckla verksamheten. 

 

STOR TACK TILL ER ALLA, ETT LITET BIDRAG GÖR STOR SKILLNAD FÖR OSS.

 

Är ni intresserade av att stödja oss, kontakta vår verksamhetschef Susanna Udvardi på [email protected]