Bli medlem

Medlemsansökan

Som medlem i Freezonen, Brottsoffer och Kvinno/Tjejjouren bidrar du till att vi kan stötta våldsutsatta och utveckla vår verksamhet. Vår föreningen är en ideell förening som är helt beroende av finansiellt stöd från privatpersoner, kommunen, företag och bidragsgivare. Som medlem får du ta del av vårt nyhetsbrev som skickas ut kvartalsvis och du får inbjudan till olika evenemang och andra aktiviteter inom verksamheten. Du har även rösträtt vid vårt årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ. Vi har två olika medlemsavgifter, student eller upp till 25 år 50 kr/år, övriga 100 kr/år. Vill du välja att betala en högre medlemsavgift är vi tacksamma, alla bidrag gör skillnad och hjälper vår verksamhet.  Medlemskapet gäller från januari till december.

Medlemsavgiften betalar du in via Swish 1230680496  eller på bankgiro: 5761-3515 glöm inte att uppge ditt namn och adress samt e-mail adress vid inbetalning.

Tack vare stöd från privatpersoner, kommunerna i sydöstra Skåne, medel från organisationer och projektmedel från olika bidragsgivare har vi möjlighet att bedriva och utveckla verksamheten. 

 

STORT TACK TILL ER ALLA, ETT LITET BIDRAG GÖR STOR SKILLNAD FÖR OSS.

Vill du engagera dig, bli volontär – kontakta oss på 0411-783 77, 0733-30 30 28 eller maila info@freezonen.se

 

Dataskyddsförordning GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning börjar gälla den 25:e maj 2018. För att du skall känna dig trygg med hur vi hanterar din e-post och andra personuppgifter, så har vi förtydligat vårt policydokument kring personuppgiftshantering. Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Sveriges personuppgiftslag (PuL). Syftet med förordningen är att stärka skyddet för personer vid behandling av deras personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Du har möjlighet att begära information om oss beträffande hanteringen av din data och du kan när som helst begära att vi plockar bort dina uppgifter.

Vår uppdaterade policy kring hantering av personuppgifter hittar du här nedan.

Läs mer om dataskyddsförordningen här:

http://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&rid=1

 

Medlemmar, godkänn ny GDPR förordning, följ länken här

För att vi ska vara kompatibla med Dataskyddsförordningen krävs att du som medlem läser igenom vår uppdaterade policy (se nedan) gällande hur vi administrerar dina personuppgifter och godkänner denna. Klicka på länken för godkännande.

 

https://sv.surveymonkey.com/r/QWSZFDS

 

Personuppgiftshantering

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling eller anmäler dig som volontär kan Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tejjouren (Freezonen) komma att spara de personuppgifter du lämnar. De uppgifterna kan vara namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress. Vi kan även komma att komplettera/uppdatera namn, adress, personnummer och telefonnummer i efterhand.

Vi sparar din interaktion med Freezonen. Det betyder att vi sparar information om medlemskap, givande, underskrift av namninsamling, prenumeration, kursdeltagande eller beställning.

Freezonen sparar informationen så länge du är medlem, givare eller har någon annan interaktion med organisationen och så länge vi måste spara information enligt gällande regelverk.

Freezonen lagrar personuppgifter med “berättigat intresse” som rättslig grund. Det ligger i både organisationens och medlemmens/givarens intresse att dessa uppgifter sparas. Läs mer om varför vi sparar personuppgifter och hur vi använder dem under rubriken “Syfte”.

Freezonen samlar aldrig in följande känsliga personuppgifter: Religiös/filosofisk övertygelse, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, sexualliv, nationalitet/etnicitet/ras, hälsa, biometrisk information eller genetiska uppgifter.

Freezonen lagrar informationen i avsedda system som skyddas av tillgängliga säkerhetsåtgärder ( t.ex. brandvägg). Detta dokumenteras och kontrolleras löpande av organisationen. Freezonen säljer aldrig personuppgifter till tredje part.

Du kan alltid kontakta Freezonen för att få dina personuppgifter helt eller delvis raderade.

Syfte

Vi använder personuppgifter till att utveckla och effektivisera Freezonens arbete för ett samhälle utan våld. Vi utvecklar Frezonens webbsidor, skickar ut nyhetsbrev och annan information. Vi sammanställer statistik, vi registrerar uppgifter för att kunna hålla kontakt med våra intressenter/medlemmar/givare/volontärer och erbjuder service- och medlemsinformation samt skapar (anonymiserad) statistik och analyser. Vi följer redovisningsregler och bestämmelser kring t.ex. kurser, evenemang och andra aktiviteter.

Kommunikation

När du blir medlem, ger en gåva, skriver på en namninsamling eller anmäler dig som volontär kan Freezonen komma att kontakta dig. Om du inte vill bli kontaktad via olika kanaler som e-post, webb, sms, telefon, brev kan du kontakta oss så plockar vi bort dina kontaktuppgifter.

Kontaktinformation

Om du har frågor om dina uppgifter eller det som tas upp i denna policy, vill ändra eller radera dina uppgifter, eller framföra ett klagomål, kontakta oss på telefonnummer 0733- 303028 eller e-post info@freezonen.se

Läs mer om Dataskyddsförordningen