Vittnesstöd

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.

Ystads Tingsrätt. Foto Ola Jais.
Ystads Tingsrätt. Foto Ola Jais.

Vi ger information om hur rättegången går till, svarar på frågor. Många vittnen tycker det känns bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet men som känner till hur det fungerar.

Våra vittnesstöd har genomgått utbildning och deras stöd är kostnadsfritt.

Vi kan också hjälpa till med samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter.

Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott kontakta oss.