Behöver du hjälp?

Freezonen är en kombinerad brottsofferjour, kvinnojour och tjejjour. Att vara den största kombinerade verksamheten ger oss unik och bred kompetens i att kunna stötta personer med olika frågor och problemställningar.

Hos oss är alla brottsutsatta välkomna, oavsett könstillhörighet, ålder eller utsatthet.

Vid kontakt med vår tjejjour behöver man inte vara brottsutsatt. Vi tillhandahåller också vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt. All kontakt med Freezonens verksamhet är kostnadsfri och du kan vara anonym.

Brottsoffer är någon som har utsatts för ett brott. Vi föredrar benämningen brottsutsatt eller våldsutsatt. Freezonens ideologi grundar sig i hjälp till självhjälp. Samtal med våldsutsatta har fokus på att stärka den drabbade personen och ordet “offer” används inte av oss. Att ha blivit utsatt betyder inte att man har blivit ett offer, vilket är den i särklass vanligaste frasen som vi har hört under de snart 30 åren vi har funnits.

“Jag är drabbad men jag är inget offer”

Att vara utsatt behöver inte innebära att man själv är utsatt. Barn som bevittnar våld är alltid utsatta, även i juridisk bemärkelse. Vuxna som bevittnar, eller lever i närheten av någon som är utsatt kan också behöva hjälp.

Alla våldsutsatta, oavsett utsatthet, könstillhörighet, ålder, etnicitet, funktionsvariation eller andra faktorer är välkomna att kontakta oss. All kontakt med Freezonens verksamhet är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt, med undantag för när barn far illa. Kontakta oss genom:

STÖDTELEFON – 0733 30 30 28

Vår stödtelefon är öppen från måndag till torsdag 9-16. Till stödtelefonen ringer du för att få stöd och råd. Du kan vara helt anonym och vi har tystnadsplikt. Du kan också ringa hit för att boka ett personligt möte för stärkande samtal eller annan hjälp.

Om situation är akut, ring 112!

STÖDCHATTEN.SE

Vår nationella stödchatt vänder sig till dig som är utsatt, oavsett vilken könstillhörighet du har eller vilket brott du är utsatt för. Våra stödchattare är personer med gedigen kunskap om våld och dess bakomliggande mekanismer. Hos oss får du chatta med exempelvis socionomer, kuratorer, kriminologer och hälso sjukvårdspersonal. Vi finns här för att lyssna på dig och stötta dig. I chatten kan du vara helt anonym och vi har tystnadsplikt.

ÖPPEN MOTTAGNING

På Freezonens kansli i Ystad erbjuder vi stärkande och motiverande samtal genom personliga möten. Vi ger stöd och råd till dig som blivit utsatt för ett brott. Vi finns även här för dig som är anhörig. Hos oss kan du få hjälp med att göra en polisanmälan, fylla i blanketter ställa frågor om rättsprocessen eller bara prata av dig. Vi har tystnadsplikt och möjligheter att göra riskbedömningar med hjälp av FREDA (riskbedömningsverktyg gällande våld i nära relation) samt PATRIARK (riskbedömningsverktyg gällande hedersvåld). Kontakta oss genom att ringa till 0733 30 30 28 eller skicka ett mail till info@freezonen.se för att boka ett personligt möte.

STÖDBUSSEN

Vår stödbuss är tillgänglig för dig som vill ha ett personligt möte med oss men som inte har möjlighet att ta dig till vårt kontor. Vi kommer med stödbussen till en plats nära ditt hem i sydöstra Skåne och möter upp dig för samtal. För att boka ett möte med oss ring 0733 30 30 28.

VITTNESSTÖD

Freezonen tilhandahåller vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt. Vittnesstöden kan erbjuda dig samtal i vårt eget vittnesstödsrum och, om möjligheten finns, följa med in i salen under förhandlingen som moraliskt stöd. Vittnesstöden erbjuder även stöd till målsäganden, anhöriga/vänner och i viss mån den tilltalade. De flesta som ska vittna känner sig oroliga och nervösa inför vad som ska komma. Om du som är kallad som vittne till Ystads tingsrätt känner oro och vill ha stöd redan innan du ska vara i tingsrätten så är du välkommen att kontakta oss på 0733 30 30 28.

TJEJJOUR

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna på, tro på och förstå ungdomar, samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta för brott.

Freezonen är en del av den nationella chatten: unizonjourer.se.
Chatten är öppen varje tisdag 13-15.

Juristchatten.se

Freezonens Juristchatten.se är öppet varje första måndag i månaden 19-21 läs mer om det här på sidan under chatten.

Det hjälper inte att titta bort!

Men ditt bidrag hjälper. För varje bidrag vi får kan vi hjälpa fler bort från våldet. Swisha nu.

Swish 123 900 71 21

  LÄMNA SIDAN