Uteblivna riskbedömningar leder till att barn far illa!

Ekot granskade 144 vårdnadstvister från förra året! Barnkonventionen som klart och tydligt deklarerar att barn ska växla upp i trygghet utan våld och hot och som numera dessutom är lag i vårt land, förbises helt vid våra domstolar när det gäller vårdnadstvister! Vi ser det gång på gång när uppgivna mammor kommer till oss. Vi på Freezonen och många andra jourer har påtalat detta i decennier! Hur många granskningar och utredningar behövs för att barnen ska växa upp i trygghet. Oavsett granskningar så saknas dokumenterade riskbedömningar i nästan tre fjärdedelar av domarna. Om riskbedömning saknas uppmärksammas inte våldsutövare på samma sätt – vilket är SKANDALÖST! Detta visar Sveriges ekos granskning.