the orange day, flytta på förövarna #72timmar

25/11 – uppmärksamma våld mot kvinnor

Freezonens krav – utredd brottet mot kvinnor och flickor och flytta på förövaren !

 

Freezonen uppmärksammar kvinornas och flickornas rätt att vara  free från våld och arrangerar kostnadsfri webbevent med Juno Blom partisekreterare (L) Tara Twana ordförande S-kvinnor Stockholm ( S) Karin Hammar Polis, Lisbeth Sundén Andersson ordförande Freezonen, Susanna Udvardi verksamhetsledare Freezonen, Karin Hammar polis.

26 procent av kvinnorna i åldrarna 16-24 uppger att de har utsatts för sexualbrott (NTU2020).  Förra året anmäldes 28 900 våldsbrott mot kvinnor (ökning 3 procent), av samtliga anmälda våldsbrott är det mindre än 17 procent som leder till åtal. Tusentals våldsutsatta kvinnor, flickor lider i vårt land.

Freezonen möter kvinnorna som flyr och barnen som rycks upp från sin tillvaro på grund flykten, där våldsutövaren är kvar i hemmet. Freezonen anser att detta är fel. På eventet lyfter vi fram införandet av specialdomstolar, samt berättar om fotboja som kan begränsa våldsutövarnas frihet till en viss del och hör med politiker som har jobbat länge med frågorna våld och hälsa vilka åtgärder de tror på.

Freezonen jobbar aktivit för att Sveriges regering skall införa särskilda domstolar som skyndsamt inom #72timmar inleder utredning av våldet.

Medverkande: Tara Twana ordförande för S-kvinnor Stockholm, Juno Blom partisekreterare (L), Emma Arfors jurist advokatfirman Elina Linder,  Lisbeth Sundén Andersson ordförande Freezonen, Susanna Udvardi verksamhetsledare Freezonen och Karin Hammar polis

 

Freezonens krav:
– Inrättar särsklida domstolar för att utreda skyndsamt inom #72timmar våld mot kvinnor, med möjlighet att flytta på förövaren!
– Ansvarsfrågan inom socialtjäsnten behöver utredas!
– Barnafridslagen, började gälla 1 juli 2021 Denna lag skall praktiseras i samtliga instanser där man möter våldsutsatta mammor och barn!
Freezonen kämpar för att våldsutsatta kvinnor och deras barn skall kunna leva ett liv free från våld men också free från våldsutövare!

Start:  2021 /25 november kl 14.00 -15.30

Till zoom event kan du anmälla dig här