Freezonens projekt

Här kan du läsa mer om våra pågående och avslutade projekt.

25 november, Internationella dagen mot våld mot kvinnor

Varje år arrangerar Freezonen olika aktiviteter för att uppmärksamma våld mot kvinnor den 25 November. Det framgår av den Nationella Trygghetsundersökningen från 2020 att var 4:e kvinna i Sverige har varit våldsutsatt någon gång under sitt liv.

Våld orsakar enormt lidande för kvinnor och barn, men våldet kostar också samhället 39,7 miljarder kronor årligen, enligt en undersökning av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE). 2020 satsade regeringen runt 240 miljoner kronor för att arbeta med våldsutsatta och för att förebygga våld. Den låga siffran talar för sig själv… Det krävs en förändring !

Freezonen arrangerade Riksdagsseminarium med L-kvinnor för att uppmärksamma internationella dagen mot våld mot kvinnor

Stödbuss för att hjälpa våldsutsatta – där de är 

Freezonen har startat upp den första stödbussen i Sverige för att hjälpa våldsutsatta. Syftet med bussen är att nå ut till isolerade och utsatta personer.  

Genom åren har vi haft kontakt med kvinnor och barn som berättat att de har haft svårt att ta sig till oss eftersom de bor långt borta. Vi hjälper utsatta i sydöstra Skåne, vilket är ett stort geografiskt område. Lever man i våldsamma och kontrollerande relationer eller har en familj som kontrollerar en, vågar man inte vara borta så länge. Där kommer stödbussen till stor hjälp. Vi kan åka ut och träffa utsatta i bussen, som finansierades av ett oväntat bidrag från Socialstyrelsen. 

Med vår mobila stödbuss når vi ut till fler hjälpsökande. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hemlig-bil-hjalper-valdsutsatta

Skrivkurs i skrivande som helande verktyg

Skrivkursen vänder sig till personer som bär på upplevelser och trauman kopplade till utsatthet som de vill bearbeta genom sitt skrivande. Under hösten 2019 genomförde Freezonen kursen för våldsutsatta kvinnor och flickor.  

Kursen pågick under tre månader, där deltagarna träffades en gång i veckan och gick igenom olika skrivmoment med ledning av en utbildad skrivpedagog. Under hösten 2020 genomförs kursen digitalt på grund av rådande pandemi. Genom att erbjuda kursen digitalt har utsatta från Piteå till Trellebort kunnat delta.

Samtliga deltagande kvinnor gav vid utvärlderingen högsta betygDet här var något helt unikt och annorlunda, jag önskar att alla utsatta kvinnor hade möjlighet att skriva av sig med hjälp av en skrivpedagog och den fina gemenskapen och veta att jag inte är ensam är ovärderligt, tack från hela mitt hjärta att jag fick delta– kursdeltagareKursen finansieras av Freezonen.  

 #ungochfree ett kulturprojekt för unga i Sverige

Det årligt återkommande kulturprojektet  #ungochfree startades för att hitta en annan uttrycksform än det vi är vana vid när vi pratar om våld och brott. Som en del i projektet åker vi ut till skolor, fritidsgårdar och  diskuterar och pratar om– ett liv utan våld . Alla kan bidra med någon form av konst, en målning, en dikt eller något annat som går att ställa ut. Varje år ställs verken ut i ett galleri, i år var det i Tomelilla Konsthall. 2020 visades utställningen under en månad.

Ungdomar från hela landet mellan 13 och 25 år från hela landet kan delta och skicka in ett bidrag.

VR-film Nadire 14

Det är svårt att förstå vad hedersvåld är, både komplexiteten i det grymma våldet och det utstuderade sättet en familj kan manipulera både socialtjänsten, skolan och polisen. Det finns olika utbildningar kring hedersvåld men vi har fått höra flera gånger från yrkesutövare och beslutsfattare när vi föreläser att det är nästan omöjligt att ta till sig hur grym verkligheten kan vara. Därför har vår verksamhetschef Susanna Udvardi producerat VR-filmen Nadire 14 som ger en inblick i en ung hedersvåldsutsatts flickas liv på bara 5 minuter. Manuset är baserat på Nadires liv. 3D filmaren Michael Wall spelade in filmen. Vi har fått höra att filmen borde visas för yrkesutövare runt om i landet. 

Vi har också visat VR-filmen Nadire 14 vid ett seminarium i Riksdagen, och filmen är utlånad till Länsstyrelsen Östergötland. Nadir 14 används av Rädda Barnen som utbildningsmaterial för att utbilda personal till deras chatt kärleken är fri som är en chatt för hedersvåldsutsatta. Projektet har till viss del finansierats av Socialstyrelsen

8 mars- Internationella Kvinnodagen  

2014 arrangerade Freezonen, tillsammans med Soroptimisterna,  Inner Wheel och Sydöstra Skånes Zontaklubb kvinnodagen. Dagen är till för att fira kvinnor och påminna oss om att vi har kommit en bra bit på vägen, men vi har långt kvar för att uppnå jämställdhet. Kvinnoorganisationerna genomför årligen ett större arrangemang  i samband med 8 mars, så som utställningen i Kim Walls fotspår som visades utanför Ystads Konstmuseum under några månader 2019,  eller föreläsning och filmvisning av den Oscarsnominerade dokumentären om den legendariska amerikanska juristen Ruth Bader Ginsburg som dessvärre nyligen lämnade oss.

Mitt Liv Mina val

Syftet med projektet var att nå ut till nyanlända ungdomar som var i riskgruppen för att utsättas för hedersvåld. Ett annat syfte var att bidra till kompetenshöjning bland yrkesutövare i Skåne, samt att etablera en samverkansgrupp. 

Projektet genomfördes i tre gymnasier i Skåne, där vi träffade varje klass fem gånger under två-tre månader. Projektet utökades till att även träffa vuxna på SFI, där några av föräldrarna till ungdomarna vi träffade på gymnasiet deltog. Vi informerade och diskuterade om jämställdhet, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och hur man lever ett liv utan våld och hot.

Den undersökning vi genomförde inom ramen av projektet visade att 2 av 3 nyanlända ungdomar levde i en hederskontext. Enkäten besvarades av 152 elever. Resultatet från projektet har presenterats flera gånger vid seminarier, för politiker och yrkesutövare, bland annat på Barnrättsdagarna i Örebro 2019 https://urplay.se/program/212661-ur-samtiden-barnrattsdagarna-2019-mitt-liv-mina-val  

Under projektet träffade vi över 300 ungdomar i gymnasier i Simrishamn, Skurup och Ystad och ungefär 900 vuxna som gick på SFI. 

Under projektets 2 år sökte 48 hedersvåldsutsatta ungdomar stöd från Freezonen.    

Kompetenshöjning  

 – Tog fram metod för systematisk arbete  för att minska HRV

– Arrangera flera föreläsningar med hundratals deltagare 

– Etablera samverkansgrupp med polis, socialtjänst, ungdomsmottagningen och några från sjukvården från fem kommuner

– Främja samverkan mellan civilsamhället, kommuner och myndigheter

Projektet finansierades av Socialstyrelsen och Freezonen. 

Sätt strålkastaren på sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier är så pass vanliga bland ungdomar att många inte ens reagerar när de blir trakasserade. Vad kan vi göra åt det? Hur kan vi motverka trakasserierna? 

Genom ett samarbete med studenter och handledare på Visuell kommunikation via Malmö Universitet formades idén om en tolkning som utmynnade i kortfilmen LOOP och några andra verk.

Kortfilmen LOOP hade premiär vid ett gemensamt lunchsamtal, där studenterna diskuterade och problematiserade frågan. Filmen som var också en del i en utställning visades under några veckor på Malmö Universitet. Filmen LOOP används av Freezonen vid föreläsningar om sexuellt våld visades under #ungochfree utställningen i Tomelilla konsthall.  

Projektet har nått flera hundra ungdomar och yrkesutövare i Skåne och på Malmö Universitet. Projektet finansierades av Skolverket. 

Språkbruk – betydelse av vad du säger

Språket ungdomar använder är alltför ofta grovt och nedsättande och är kopplat till både trakasserier och mobbing.

Freezonen genomförde diskussioner kring betydelsen av språkbruk, mobbing och sexuella trakasserier. Projektet berörde fysiska, psykiska och muntliga trakasserier samt avdelningen näthat och trakasserier på nätet. Vi träffade ungdomarna vid åtta tillfällen på Backaskolan i Ystad.

Vi genomförde en enkätundersökning och samlade in svar från 23 killar och 30 flickor som gav projektet mycket högt betyg. Vid genomgång med lärarna fick vi bekräftelse på hur viktigt det är att man tar upp ämnet i skolan och att man pratar med eleverna om det. En annan iaktagelse var vikten av att införliva ämnet sexuella trakasserier  och språkbruk i skolan. 

Kärleken är Fri
2015-2020

Under fem år, mellan 2015-2020 har Freezonen deltagit i projektet Kärleken är fri som har till syfte att informera ungdomar och lärare om barns rättigheter och mänskliga rättigheter.  

Flera andra organisationer deltog i samverkansprojektet som Rädda Barnen projektledde. Freezonen har deltagit årligen med personal både som stöd vid korridorshäng och vid genomfördet av lektioner.

Kärleken är fri finansieras av Arvsfonden och genomförs av Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland. Freezonen har deltagit i projektet utan finansiering.

Ställ dig jämställd

2015-2016

Freezonen har genomfört ett informationsprojekt riktat till nyanlända personer i sydöstra Skåne. Under 2015 och 2016 kom många nyanlända personer som helt eller delvis saknade information om hur man lever i ett demokratiskt land: vilka rättigheter, skyldigheter och möjligheter man har. Antal ärende med hedersvåldsutsatta ökade kraftigt. Att informera om flickors, kvinnors samt mänskliga rättigheter var akut och viktigt.

Freezonen i samverkan med Act For Integration genomförde projektet med 3M-metoden som utvecklades av Act For Integration. 3M står för Mänskliga Rättigheter, Mångfald och Möjligheter. Under två år har vi i sydöstra Skåne genomfört över 92 informations- och utbildningstillfällen med uppemot 1500 deltagare på SFI, flyktingförläggningar, gymnasier samt på språkcaféer.

Yrkesutövare och nyanlända fick kunskap om mänskliga rättigheter och vilka varningstecken som finns vid utövning av våld och förtryck i heders namn eller andra typer av våld. 

Projektet hjälpte till att upptäcka utsatta och under 2015 och 2016 kom vi i kontakt med ett 40-tal hedersvåldsutsatta kvinnor och flickor. 

Vi hoppades att våldsutsatta skulle se sin utsatthet och vi använde oss av tolkar som kunde dari, arabiska och andra språk för att uppnå detta. Vi försökte hjälpa till så gott vi kunde men många gånger räckte inte vår hjälp till. Vi gjorde flera ”barn i fara”-anmälningar och vi kämpat för unga tjejer, men ibland fick det inte önskad effekt.

Vi förde en nästan omänsklig kamp mot byråkratin. Vi försökte påtala för migrationsverkets handläggare att de inte skulle ge bankkort endast till männen, utan ge ett till mannen och ett till kvinnan, när man gav ekonomisk hjälp. Vi försökte påpeka och förändra många fel och brister. Ibland lyckades vi, ibland tyvärr inte. Vi gjorde IVO-anmälningar när vi såg att grovt tjänstefel begicks. Det hände att myndigheter lät bli att agera trots upprepade anmälningar om våld. Det var odiskuterbara hedersvåldsärenden, men hänvisningar till överbelastning och för mycket arbete med de nyanlända gjorde att dessa ärenden aldrig blev utredda.

IDAP – Integrated Domestic Abuse Programme

IDAP är Kriminalvårdens behandlingsprogram för män som är dömda för att ha utövat våld mot sin kvinnliga partner. Syftet med behandlingen är att ge deltagarna möjlighet att förstå och ändra sitt beteende. Vi deltog som kontaktperson till den våldsutsatta kvinnan.  

Vi fick förfrågan från kriminalvården om att vara kontaktpersoner till partnern till den dömde. Efter genomgången utbildning i Norrköping var vi fyra personer som påbörjade uppdraget med målet att hålla kontakt med den utsatta kvinnan via telefon och vara ett stöd för henne samt försöka utröna om eller hur behandlingen påverkade mannens beteende. 

Under de år vi fullfölje uppdraget kändes kontakten med kvinnorna bra. Dock medförde projektet en känsla av att våldsutsatta kvinnor utnyttjas i syfte att omvända våldsutövare när de egentligen hade behövt hela sig själv. Hur det slutgiltiga resultatet blev är okänt för oss.