top of page

Seminarium med polisen om fotbojan och RRI #flyttaförövaren


Välbesökt seminarium till yrkesutövare hos Freezonen IRL i Ystad och digitalt 26/4/2023

Seminariet var en del i #flytttaförövaren  kampanjen, som Freezonen lanserade 2019 för att belysa det bakåtvända verkligheten,  där kvinnor och barn som utsätts för våld behöver fly.

Freezonen, som är landets största kombinerade jour,  har sedan 1991 arbetat för att förändra det uppenbara och felaktiga hanteringen där våldsutövaren inte flyttas, utan där kvinnor och barn tvingas lämna sina hem.


Medverkade Susanne Gosenius Polis, Region Syd  brottsoffer och personskydd berättade om fotbojan och RRI,  den prisbelönade brottsreducerande arbetet polisen har arbetar med bland anant. Risk Reducerande Instanser (RRI)  i samband med våld i nära relationer. Susanna Udvardi verksamhetschef Freezonen var moderator och belyste frågor om fotbojan och om det bistra verkligheten Freezonen möter varje dag, när våldsutsatta kvinnor många gånger med små barn söker stöd.


En kvinna som är utsatt för våld kan ansöka om kontaktförbud. I samband med den ansökan kan man även ansöka om att förövaren beläggs med fotboja.  Fotbojan som har funnits länge har dock ytterst sällan använts, i alla fall när det gäller mäns våld mot kvinnor. 1988 införde man kontaktförbud som senare kunde kompletteras med fotboja. 2011 genomförde man skärpning i lagstiftningen, 2018 gjorde man ytterligare lättare att kunna använda fotboja i samband med kontaktförbud. Ambitionen var att hjälpa brottsoffer som var utsatta. Trotts det har fotbojan knappt använts. Under 2021 har 14 fotbojor utfärdats när 2 500 kontaktförbud var beslutat. Det är mindre än 1 procent. Vi fick höra om att i Norge har det närmare 100 personer blivit belagda med kontaktaförbud och fotboja förra året. Norge har liknande lagstiftnign som Sverige.


Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour föreslår för Sveriges Regering!

- Använd metoden som finns sedan 2011 för att rädda liv!

-Utbildningsinsats till Åklagare och rättsväsendet, socialtjänst mfl. yrkesutövare som arbetar med mäns våld mot kvinnor om fotbojan!

- Tilldela resurser för att fotbojan och kontaktförbud skall kunna användas.

Det är av stor vikt att metoderna som har funnits sedan 2011 används för att minska lidandet och rädda liv!

Du kan bidra till att stärka vår röst, skriv under namninsamlinen #flyttaförövaren.


Recent Posts

See All

Årsmöte

Vi kallar till fysiskt och digitalt årsmöte. Freezonen, kvinno-, tjej- och brottsofferjour årsmöte hålls den 22 februari 2024 kl 18.00 i Ystad i Freezonens lokal samt digitalt.  Länk till mötet får du

Opmerkingen


bottom of page