Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till alla våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

 

 

Nyheter och Aktuellt

Nationell studie om våld och hälsa – NCK

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) presenterade i februari 2016 rapporten Våld och hälsa – En befolkningsstudie om kvinnors och mäns våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa i Sveriges riksdag. I studien har 10 000 kvinnor och 10 000 män i åldern 18-74 år tillfrågats om sin utsatthet för våld – i barndomen, ungdomen och vuxen ålder. […]

Läs mer

Vi firade den Internationella Kvinnodagen i Ystad

Fem kvinnoorganisationer; Soroptimisterna, Sydöstra Skånes Zontaklubb, Hem och Samhälle, Inner Wheel och vi från FreeZonen sammanställt ett spännande programm med sång, föreläsningar och konstauktion. Internationella kvinnodagen den 8 mars firas officiellt sedan 1977 på initiativ av FN.  Dagen är inte kopplad till någon uttalad politisk ideologi, utan betraktas som en allmän dag för kvinnofrågor och […]

Läs mer

Uppemot 100 000 ungdomar i Sverige lever i ofrihet, med ständigt övervakning

I vintras publicerade organisationen Varken hora eller kuvad enkätundersökningen “Elvahundra” som föreningen genomfört i segregerade områden i Stockholm. 1100 ungdomar fick svara på frågor om sin egen frihet. Den visade bland annat att 81 procent av pojkarna i studien ansåg sig ha ansvaret för att se till att deras systrar inte drar skam över familjen. […]

Läs mer

Elisabeth Massi Fritz

Kvinnor och flickor över hela världen utsätts för övergrepp och kränkningar av män, av alla ursprung, just för att de är kvinnor eller flickor. Det är ett globalt problem med den gemensamma nämnaren att förövarna är män – säger Elisabeth Massi Fritz i en intervju 19 januari 2016 till Expressen. Som kvinna förväntas du acceptera […]

Läs mer