Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till alla våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

 

 

Nyheter och Aktuellt

Fönster av möjligheter- utredning om stärk barnperspektiv i skyddade boende

Ett fönster av möjligheter- är regeringens utredning, där det föreslås att bland annat skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Vår jour träffade Marit Brik jurist som sammanställde utredningen och presenterade utrednignen för kvinnojourer i Skåne på ett av Unizons möte i Malmö. […]

Läs mer

Internationella Kvinnodagen firas med kvinnoorganisationer i sydöstra Skåne

Vår jour firar tillsammans med Soroptimisterna, Zontaklubb, Hem och Samhälle samt Inner Wheel i sydöstra Skåne den Internationella Kvinnodagen på lördagen den 10 mars på Scala i Ystad. Alla är välkomna att fira Internationella Kvinnodagen med oss, fem kvinnoorganisationer i sydöstra Skåne. I år vill vi belysa förebilder. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har […]

Läs mer

Författarmöte med Eva Helen Ulvros

den 8 mars, Internationella Kvinnodagen kl.15.30-17.00 på Ystads konstmuseum, Vi firar den Internationella Kvinnodagen med att arrangera författarmöte med Eva Helen Ulvros, professor vid historiska institutionen i Lund. Hennes forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria, från sent 1700-tal. Eva Helen har skrivit flera uppskattade böcker om framför allt kvinnohistoria. Hennes senaste bok, Kvinnors röster, publicerades 2016 och har fått mycket […]

Läs mer

Det borde vara självklart att jag får älska vem jag vill

Så är det inte för hundratusentals ungdomar i dag i Sverige. Under 2017 har vår jour träffat många ungdomar i sydöstra Skåne genom projektet Mitt Liv Mina Val.  Vi är halvvägs genom projektet och vi ser att utsattheten bland de ungdomar vi träffar överensstämmer med de undersökningar och den statistik som finns. Enligt Socialstyrelsen är […]

Läs mer

25 november, FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor

Vi kräver ett slut på allt våld mot kvinnor, kom till biblioteket i Ystad den 25 november FN:s internationella dag för avskaffande av våld mot kvinnor ! Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren är en av organisationerna som står bakom Bred Feministisk Plattform, som uppmanar alla demokratiskt sinnade kvinnor, flickor, pojkar och män att uppmärksamma FNs dag mot […]

Läs mer

Anmäl dig till 23 november 9.00- 15.30 konferens Mitt Liv Mina Val

Konferensens syfte är att höja medvetandet om våld och om dess konsekvenser för unga individer och för samhället och vi vill inspirera och sprida kunskap om hur vi tillsammans kan förebygga och arbeta mot våld. Vi kommer att ge en inblick i vårt projekt  Mitt Liv Mina Val, där vi träffar ungdomar på gymnasier i […]

Läs mer