Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

Nyheter och Aktuellt

Ny dataskyddsförordning GDPR

Läs mer under medlem. Den 25 maj träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för personer vid behandling av deras personuppgifter. Freezonen skulle inte kunna finnas utan våra medlemmar och givare och det är viktigt för oss att du som medlem och givare känner […]

Läs mer

Vill du jobba hos oss?

Är du socionom, kriminolog eller har likvärdig utbildning och vill arbeta mot våld i sydöstra Skåne? Freezonen är en icke-vinstdrivande idéburen organisation som arbetar för att motverka våld och hjälpa våldsutsatta. Vi är en kombinerad kvinno/ tjej- och brottsofferjour. Vi är politiskt och religiöst obundna med en stark röst för flickors och kvinnors rättigheter. Vi […]

Läs mer

Fönster av möjligheter- utredning om stärk barnperspektiv i skyddade boende

Ett fönster av möjligheter- är regeringens utredning, där det föreslås att bland annat skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Vår jour träffade Marit Brik jurist som sammanställde utredningen och presenterade utrednignen för kvinnojourer i Skåne på ett av Unizons möte i Malmö. […]

Läs mer

Internationella Kvinnodagen firas med kvinnoorganisationer i sydöstra Skåne

Vår jour firar tillsammans med Soroptimisterna, Zontaklubb, Hem och Samhälle samt Inner Wheel i sydöstra Skåne den Internationella Kvinnodagen på lördagen den 10 mars på Scala i Ystad. Alla är välkomna att fira Internationella Kvinnodagen med oss, fem kvinnoorganisationer i sydöstra Skåne. I år vill vi belysa förebilder. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har […]

Läs mer

Författarmöte med Eva Helen Ulvros

den 8 mars, Internationella Kvinnodagen kl.15.30-17.00 på Ystads konstmuseum, Vi firar den Internationella Kvinnodagen med att arrangera författarmöte med Eva Helen Ulvros, professor vid historiska institutionen i Lund. Hennes forskning är inriktad mot kultur-, genus- och socialhistoria, från sent 1700-tal. Eva Helen har skrivit flera uppskattade böcker om framför allt kvinnohistoria. Hennes senaste bok, Kvinnors röster, publicerades 2016 och har fått mycket […]

Läs mer

Det borde vara självklart att jag får älska vem jag vill

Så är det inte för hundratusentals ungdomar i dag i Sverige. Under 2017 har vår jour träffat många ungdomar i sydöstra Skåne genom projektet Mitt Liv Mina Val.  Vi är halvvägs genom projektet och vi ser att utsattheten bland de ungdomar vi träffar överensstämmer med de undersökningar och den statistik som finns. Enligt Socialstyrelsen är […]

Läs mer