Freezonen

kvinnojouren, tjejjouren , brottsofferjouren i sydöstra Skåne

Freezonen är en ideell Kvinnojour, Tjejjour, Brottsofferjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till våldsutsatta, oavsett kön

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi arbetar för tolerans och mångfald ur ett intersektionellt perspektiv

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

Nyheter och Aktuellt

En vecka fri från våld – sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad

Den 3:e till 9:e december är det dags för 2018 års upplaga av En vecka fri från våld! En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. #enveckafrifrånvåld Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som […]

Läs mer

25 November, uppmärksammade vår kvinnojour med samtal om kvinnorvåld på Österlen

Bild, YA Vår kvinnojour, Freezonen bjöd in till samtal med Marie -Louise Wentzel vår ordförande och Ewa-Gun Westford, kommunikatör för Polisen i Skåne. FN instiftade dagen 1999 för att uppmärksamma kvinnovåldet. I Sverige var femte kvinna är våldsutsatt enligt den nationella trygghetsundersökningen, berättade Susanna Udvardi, verksamhetschefen. Efter statistik om våldsutsatta som bor i sydöstra Skåne […]

Läs mer

Vår jour arrangerade Utbildningsdag om våld i sydöstra Skåne

Över 50 personer deltog på utbildningsdagen, där vi fick insyn i hur olika yrkeskategorier och volontärer arbetar för våldsutsatta både nationellt, regionalt och lokalt. Utbildningen var den första i sitt slag i sydöstra Skåne, som samlade både yrkesverksamma och civilsamhällets representanter som kommer i kontakt med våldsutsatta barn och vuxna. Ordf. Marie-Louise Wentzel öppnade dagen med […]

Läs mer

Nobels fredspris 2018 belyser sexuellt våld mot kivnnor

Nobels fredspris tilldelades i år Nadia Murad och Denis Mukwege. Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren är oehört glad över att två så fantastiska personer får priset i år och att sexuellt våld uppmärksammas.  Vi hoppas att systematiska våldtäkter som metod i krigföring uppmärksammas och att den läggs till den globala politiska agendan och bidrar till minskat våld […]

Läs mer

FN:s Internationella dag för att uppmärksamma våld mot kvinnor WOMEN 25:e November

Den 25 november är FN:s Internationella dag för att uppmärksamma våld mot kvinnor. FN instiftade dagen1999 för att uppmärksamma psykiskt, fysiskt och sexuellt våld mot kvinnor och för att belysa att våld mot kvinnor hindrar jämställdhet i samhället och måste upphöra. Freezonen bjuder in till estradsamtal med Ewa-Gun Westford kommunikatör för Polisen i Skåne och […]

Läs mer

Gör inte avkall på hedersutsatta ungdomars rättigheter

Ungdomar som är utsatta för våld i hederns namn kontaktar oss ofta.  Vi märker att många gånger får ungdomarna inte den hjälp de har rätt till. Hedersvåld utövas oftast mot flickor och kvinnor men även mot pojkar och män och hbt-personer. Förövarna är föräldrarna, familjen och släkten. Våldet har sitt ursprung i en föreställning om att […]

Läs mer

Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009

Enligt BRÅ:s undersökning har unga flickor mellan 14–15 år någon gång blivit kontaktade med sexuella förslag på internet. I 40 procent av fallen har gärningsmannen träffat sitt ­offer i verkliga livet efter att kontakten tagits… Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för Grooming och kriminaliserades i Sverige år 2009. Grooming är ett […]

Läs mer