FreeZonen

brottsoffer & kvinno/tjejjour i Sydöstra Skåne

FreeZonen är en ideell Brottsoffer- och Kvinno/Tjejjour för kommunerna Ystad, Skurup, Tomelilla, Sjöbo och Simrishamn

Vi ger stöd till våldsutsatta

Vi arbetar för att öka kunskapen om våld och våldets konsekvenser

Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt

 

 

Nyheter och Aktuellt

Gör inte avkall på hedersutsatta ungdomars rättigheter

Ungdomar som är utsatta för våld i hederns namn kontaktar oss ofta.  Vi märker att många gånger får ungdomarna inte den hjälp de har rätt till. Hedersvåld utövas oftast mot flickor och kvinnor men även mot pojkar och män och hbt-personer. Förövarna är föräldrarna, familjen och släkten. Våldet har sitt ursprung i en föreställning om att […]

Läs mer

Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009

Enligt BRÅ:s undersökning har unga flickor mellan 14–15 år någon gång blivit kontaktade med sexuella förslag på internet. I 40 procent av fallen har gärningsmannen träffat sitt ­offer i verkliga livet efter att kontakten tagits… Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för Grooming och kriminaliserades i Sverige år 2009. Grooming är ett […]

Läs mer

Freezonen i Almedalen 2018

I år kommer Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren vara på plats med två seminarier på temat jämställdhet,  kvinnornas integration i samhället Seminarium 1, Den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och flickors rättigheter och demokrati Seminarium 2 Utbildning, arbete och frihet – en rättighet för bara inrikes födda kvinnor? Seminarium 1, Den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och […]

Läs mer

Ny dataskyddsförordning GDPR

Läs mer under medlem. Den 25 maj träder den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. Syftet med förordningen är att stärka skyddet för personer vid behandling av deras personuppgifter. Freezonen skulle inte kunna finnas utan våra medlemmar och givare och det är viktigt för oss att du som medlem och givare känner […]

Läs mer

Vill du jobba hos oss?

Är du socionom, kriminolog eller har likvärdig utbildning och vill arbeta mot våld i sydöstra Skåne? Freezonen är en icke-vinstdrivande idéburen organisation som arbetar för att motverka våld och hjälpa våldsutsatta. Vi är en kombinerad kvinno/ tjej- och brottsofferjour. Vi är politiskt och religiöst obundna med en stark röst för flickors och kvinnors rättigheter. Vi […]

Läs mer

Fönster av möjligheter- utredning om stärk barnperspektiv i skyddade boende

Ett fönster av möjligheter- är regeringens utredning, där det föreslås att bland annat skyddat boende ska regleras i Socialtjänstlagen och att Socialnämnden ska säkerställa barnets rätt till skolgång och hälso- och sjukvård. Vår jour träffade Marit Brik jurist som sammanställde utredningen och presenterade utrednignen för kvinnojourer i Skåne på ett av Unizons möte i Malmö. […]

Läs mer