Om FreeZonen

Föreningen grundades 1991 och är i dag en kombinerad brottsoffer-och kvinno/tjejjour, med verksamhetsområde i  sydöstra Skåne som omfattar Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad.

FreeZonen är en ideell förening, religiöst och partipolitiskt obunden, som arbetar under demokratiska former med ett feministisk kvinnoperspektiv präglad av respekt för alla människors lika värde. Vår förening har tre olika verksamhetsområde, kvinnojour, brottsofferjour och tjejjour. Förutom hjälp och stöd till våldsutsatta arbetar vi med våldsförebyggande arbete, opinionsbildning och specifika projekt, så som Mitt Liv Mina Val ( läs mer under nyheter). Föreningen är medlem i riksförbunden  BrottsofferJouren och Unizon och följer dess regler och rekommendationer.

Stöd och rådgivning
Vi erbjuder hjälp och stöd till hjälpsökande personer som är eller har varit utsatta för våld, hot eller någon form av brott. Hjälpsökande kan kontakta oss via telefon, e-mail eller via meddelande på vår  Facebooksidan. Vi tar också emot samtal från Polisens brottsoffersamordnare i sydöstra Skåne.

Vi har jourtelefon, helgfria vardagar mellan 09.00-16.00
0411-783 77 eller 0733-30 30 28 övrig tid kan du lämna meddelande på vår telefonsvarare eller maila på [email protected]

 Vi erbjuder stödsamtal, vi driver ett skyddat boende med stödinsatser för våldsutsatta kvinnor och barn och vi erbjuder hjälp med myndighetskontakter.

Vår tjejjour erbjuder med början 5 november 2017 hjälp via chatt två gånger per vecka.Vår stödverksamhet består av chatt, telefon och mail. Vi åker ut till skolor, ungdomsgårdar och kan leda tjejgrupper och anordna föreläsningar.

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.

Vår förening arrangerar olika aktiviteter och projekt som sprider kunskap om våld och dess konsekvenser samt uppmärksammar våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att förebygga och minska mäns våld mot kvinnor.

Kvinnojour

Kvinnojoursrörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Tjejjour

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på och förstå ungdomar samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta.

Brottsofferjour

1984 bildas den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antar FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp från offentliga organ. 1994 inrättas Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftas Brottsofferfonden. Rikskvinnocentrum inrättas 1998 införs lagen om grov kvinnofridskränkning. År 2000 inrättas Nationellt Råd för Kvinnofrid, rådgivande organ till regeringen.

Värdegrund

Verksamhetsplan 2017

Stadgar