Om Freezonen

Freezonen stöttar, förebygger och påverkar

Freezonen grundades 1991 och är den första och hittils den enda kombinerade kvinno-tjej-brottsofferjouren  i Sverige. Vi har sedan starten verkat för att belysa våld i vårt samhälle med särskilt fokus på kvinnors och barns våldsutsatthet. Med en lokal närvaro i sydöstra Skånes kommuner och nationell spridning i hela landet arbetar vi med att hjälpa och stötta våldsutsatta och höja kompentensen. Vi arbetar för ett jämställd samhälle fri från våld. Att vara en kvinno-tjej-brottsofferjour i samma verksamehtet ger oss en unik röst i form av kunskap och erfarenhet från att stötta, skydda våldsutsatta med sociala insattser. Genom att arrangera föreläsningar, delta i debatter samt vara en remissinstans är Freezonens  personal med volontärer är en betydande aktör i arbetet för att förebygga våld i vårt land. 2018  startade vi Sveriges första mobila kvinnojour för att kunna hjälpa fler våldsutsatta som har svårt att ta sig till en jour.  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/hemlig-bil-hjalper-valdsutsatta

Freezonen arbetar aktivt för att motverka våld, med särskilt fokus på att motverka våld mot flickor och kvinnor och våld mot särskilt utsatta grupper.

Vi är en idéburen, religiöst och politiskt obunden förening och den enda i Sverige som bedriver tre verksamheter; kvinnojour, tjejjour och brottsofferjour inom samma organisation. Vi arbetar under demokratiska former med ett feministiskt perspektiv, präglat av respekt för alla människors lika värde.

Freezonen är ett kunskapscentrum mot våld

Vi erbjuder utbildningar och workshops för kompetensutveckling och arbetar med opinionsbildning för ett jämställt och våldfritt liv för alla, med fokus på  flickor och kvinnor, HBTQ-personer och personer med könsöverskridande identitet.

Freezonen arrangerar olika aktiviteter som främjar det förebyggande arbetet mot våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att bidra till att minska mäns våld mot kvinnor och barn. Vi arrangerar också föreläsningar och är en stark röst mot våld som utförs i hederns namn. Kontakta oss vid intresse info@freezonen.se .

Brottsofferjour

1984 bildades den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antog FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper; möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp från offentliga organ. 1994 inrättades Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftades Brottsofferfonden. Freezonen  är medlem i BOJ.

Vittnesstöd

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.Vi ger information och svarar på frågor kring rättsprocessen. Många vittnen tycker det känns bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet, men som känner till hur det fungerar.

Våra vittnesstöd har genomgått utbildning och deras stöd är kostnadsfritt.
Vi kan också hjälpa till med samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter.
Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott så kontakta oss

Kvinnojour

Kvinnojoursrörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Freezonen är medlem i Unizon.

Tjejjour

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på och förstå ungdomar samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta. Freezonen är en del av den nationella chatten: tjejjouren.se