Om FreeZonen

Föreningen grundades 1991 och är en av de två föreningar som finns i Sverige som bedriver tre verksamheter; kvinnojour, brottsofferjour och tjejjour med samma personal och styrelse. Freezonen är en idéburen förening och vi är religiöst och partipolitiskt obundna, arbetar under demokratiska former med ett feministisk kvinnoperspektiv präglad av respekt för alla människors lika värde.

Vår viktigaste uppgift är att erbjuda hjälp och stöd till våldsutsatta och vi arbetar vi aktivt med att förebygga våld, att skapa opinion och driver specifika projekt, så som hedersvåldsprojektet Mitt Liv Mina Val. Freezonen är medlem i två riksförbund, BrottsofferJouren och Unizon och följer dess regler och rekommendationer.

Stöd och rådgivning
Vi erbjuder hjälp och stöd till hjälpsökande personer som är eller har varit utsatta för våld, hot eller någon form av brott. Hjälpsökande kan kontakta oss via telefon, e-mail eller via meddelande på vår  Facebooksidan eller via chatt. Vi tar också emot samtal från Polisens brottsoffersamordnare i sydöstra Skåne och vi har en god samverkan med socialtjänst samt hälsa och sjukvården i sydöstra Skåne.

Vi har jourtelefon, helgfria vardagar mellan 09.00-16.00
0411-783 77 eller 0733-30 30 28 övrig tid kan du lämna meddelande på vår telefonsvarare eller maila på [email protected]

Vi erbjuder stärkande samtal, stödinsatser för våldsutsatta kvinnor/män samt hjälp med myndighetskontakter vid behov. Vi driver ett skyddat boende. Vi håller i vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt med  ideellt engagerade personer som hjälper och ger stöd till vittnen i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.

Vår förening arrangerar olika aktiviteter och projekt som sprider kunskap om våld och dess konsekvenser samt uppmärksammar våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att bidra till att minska mäns våld mot kvinnor och barn. Vi arrangerar också föreläsningar och är en starkt röst mot våld som utförs i “hederns” namn. 

Brottsofferjour

1984 bildas den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antar FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp från offentliga organ. 1994 inrättas Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftas Brottsofferfonden. Rikskvinnocentrum inrättas 1998 införs lagen om grov kvinnofridskränkning. År 2000 inrättas Nationellt Råd för Kvinnofrid, rådgivande organ till regeringen.

Vittnesstöd

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.Vi ger information om hur rättegången går till, svarar på frågor. Många vittnen tycker det känns bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet men som känner till hur det fungerar.

Våra vittnesstöd har genomgått utbildning och deras stöd är kostnadsfritt.
Vi kan också hjälpa till med samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter.
Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott kontakta oss

Kvinnojour

Kvinnojoursrörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn.

Tjejjour

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på och förstå ungdomar samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta.

Värdegrund

Verksamhetsplan 2017

Stadgar