Om Freezonen

Freezonen stöttar, skyddar, förebygger och påverkar

Freezonen grundades 1991 och är den enda jouren i Sverige som med samma personalstryrka dirver tjejjour, kvinnorjour och brottsofferjour. Vår jour har sedan starten verkat för att belysa våld mot kvinnor och barn, bidra till att stötta våldsutsatta och att förebygga och minska våldet i Sverige. Vi arbetar både lokalt i Simrishamn, Skurup, Sjöbo, Tomelilla och Ystad och deltar i olika nätverk som arbetar regionalt och nationellt. Vi har startat upp Sveriges första mobila kvinnorjour.

Freezonen fördömer och arbetar aktivt mot all typ av våld, med särskilt fokus på att motverka våld mot flickor och kvinnor och våld mot särskilt utsatta grupper.

Vi är en idéburen, religiöst och politiskt obunden förening och den enda i Sverige som med samma personal och volontärer bedriver tre verksamheter; kvinnojour, tjejjour och brottsofferjour. Vi arbetar under demokratiska former med ett feministiskt perspektiv, präglat av respekt för alla människors lika värde.

Freezonen är ett kunskapscentrum mot våld

Vi erbjuder utbildningar och workshops för kompetensutveckling och arbetar med opinionsbildning för ett jämställt och våldfritt liv för alla, med fokus på  flickor och kvinnor, HBTQ-personer och personer med könsöverskridande identitet.

Freezonen arrangerar olika aktiviteter som främjar det förebyggande arbetet mot våld. Vi lyfter frågor kring normer, jämställdhet och maktstrukturer för att belysa bakomliggande mekanismer och för att bidra till att minska mäns våld mot kvinnor och barn. Vi arrangerar också föreläsningar och är en stark röst mot våld som utförs i hederns namn. Kontakta oss vid intresse info@freezonen.se .

Brottsofferjour

1984 bildades den första brottsofferjouren i Södertälje. 1985 antog FN en deklaration om brottsoffers grundläggande rättigheter i brottmålprocessen. Deklarationen innehåller fyra grundprinciper; möjlighet till rättslig prövning och rättvis behandling, ersättning av gärningsmannen, ersättning av staten samt materiell, medicinsk, psykisk och social hjälp från offentliga organ. 1994 inrättades Brottsoffermyndigheten med ansvar för brottsskadeersättning. Samma år instiftades Brottsofferfonden. Freezonen  är medlem i BOJ.

Vittnesstöd

Våra vittnesstöd är ideellt engagerade personer, som hjälper och ger stöd till vittnen och målsäganden i samband med rättegång vid Ystads Tingsrätt.Vi ger information och svarar på frågor kring rättsprocessen. Många vittnen tycker det känns bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet, men som känner till hur det fungerar.

Våra vittnesstöd har genomgått utbildning och deras stöd är kostnadsfritt.
Vi kan också hjälpa till med samtalsstöd, rådgivning och hjälp med myndighetskontakter.
Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott så kontakta oss

Kvinnojour

Kvinnojoursrörelsen startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer och samhällets oförmåga att skydda och hjälpa de kvinnor och barn som blev offer för våldet. Jourverksamheten var både ett politiskt initiativ och en solidarisk handling med de utsatta kvinnorna och barnen. Tanken var att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn. Freezonen är medlem i Unizon.

Tjejjour

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på och förstå ungdomar samt inge hopp, vägleda och stärka självkänslan. Alla är välkomna att kontakta oss oavsett kön. Vi finns tillgängliga när unga människor funderar över något eller om de har blivit utsatta. Freezonen är en del av den nationella chatten: tjejjouren.se