Jämställdhetsmyndighetens rapport; Uppgifter om våld är inget undantag  är en redovisning av kartläggning av uppgifter om våld eller andra övergrepp i mål om vårdnad, boende och umgänge(Rapport 2022:01).

Rapporten pekar på brister och felhanteringar inom flera instanser som är inblandade i tvistemål, där våld i nära relation förekommer. Brister som vi på Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour dagligen möter genom stödsökandes berättelser.

 

Rapporten identifierar allvarliga problem som vi på Freezonen vill belysa – Måste förändras!  Det är ovärdigt hur våldsutsatta kvinnor och barn behandlas!

Våldsutsatta kvinnor som bor på skyddat boende uppfattas som sabotörer. Barns röst hörs inte. Av de granskade 198 målen har barn inte hörts en enda gång.

– Riskbedömning saknas ofta när socialtjänst träffar våldsutsatta.

– Domar där riskbedömning gjorts och där det framkom uppgifter om våld eller övergrepp mot förälder bedöms inte som risk i 61 procent av målen.

– Freezonen kräver nytänkande och förändring som räddar liv!

– En självklarhet att våldsutövande föräldrar INTE skall har rätt att umgås med barnen.

– Det är barnens och mammornas rätt till ett liv free från våld som borde prioriteras! 

– Vi kräver att samhället börjar skydda de utsatta kvinnor och barn, för det sker inte nu!

Läs hela rapporten här

 

Vill du skriva under vår namninsamling för det självklara att förövarna skall flyttas #72timmar gör det här