VR – film Nadire14

Det kan vara svårt för en utomstående att förstå vad hedersvåld är, både komplexiteten i det grymma våldet och det utstuderade sättet en familj kan manipulera både socialtjänsten, skolan och polisen. Susanna Udvardi verksamhetchef på Freezonen har tillsammans med Michael Wall 3D filmaren spelade in kortfilmen Nadire 14  som ger en inblick i en ung hedersvåldsutsatt flickas liv. Manuset är baserat på Nadires liv som Susanna Udvardi har hämtat från flera olika hedersvåldsutsatta flickor hon har träffat genom sitt arbetet på stödorganisationen Freezonen. 

 VR-filmen Nadire 14 vid ett seminarium i Riksdagen 2019 för att uppmärksamma den 25 november och filmen var också utlånad till Rädda Barnen som utbildningsmaterial för att utbilda personal till deras chatt kärleken är fri som är en chatt för hedersvåldsutsatta. 

Filmen visar Nadire som är 14 år och lever i en familj som utövare hedersvåld. VR tekniken bidrar till en helt annan upplevelse, och hjälper till att förstå  hur utsatta Nadire är.  Syftetmed VR filmen är att bidra till arbetet för att minska våldet , och att hjälpa yrkesutövare som möter ungdomar som kanske lever i en hederskontext runt om i landet.