Kurs i reflekterande skrivande för våldsutsatta hösten/vintern 2020 online

 

Under hösten genomför Freezonen en ny omgång av den mycket uppskattade reflekterande skrivkursen som vi i år har Corona-anpassat och kommer att genomföra helt digitalt.

Kursen består av 8 tillfällen och leds av  Emelie Hill Dittmer frilansjournalist och skrivpedagog och Susanna Udvardi verksamhetsledare på Freezonen, sakkunig i våld mot kvinnor. Grunden för kursen utgörs av metoden Susanna och Emelie har utvecklat genom erfarenhet från Write Your Self traumaanpassad skrivmetod som Emelie är utbildad i och genom Susannas arbetet med våldsutsatta. Kursen vänder sig till de som har kommit en bit på vägen i sin bearbetning och inte till personer som är mitt inne i en utsatt situation. I denna skrivarkurs står det läkande skrivandet i centrum som förhoppningsvis är till hjälp för att förstå sig själv bättre, och för att kunna läka det förflutna.. Kursen har begränsat antal platser och det sker ett urval inför kursstart.

Start:   8 oktober 2020

Intresseanmällan skickas till info@freezonen.se senast 4:e oktober

Anmälan sker endast via e-mail med namn och telefonnummer, samt en kort presentation (max en halv sida) av dig själv till info@freezonen.se senast den 4:e Oktober . Vi hanterar alla anmälningar med sekretess och på kursen kan man använda ett alias om man inte vill uppge sitt eget namn.