Juridiskt stöd

Freezonens startade den 25 november 2022 juristchatten.se. Den stöd som vi ger genom chatten tillhandahålls av volontärer som arbetar på bland annat  Advokatbyrå Rebecca Lagh och Sarfati Juridik.

Juristchatten.se är öppet vart annan måndag, jämna veckor melllan 19.00-21.00. Allt stöd är kostnadsfri och den som kontaktar oss är anonymt.

Varför startade vi nationella juristchatten?

För personer vi möter känner inte till sina rättigheter, eller får ingen hjälp. För mammorna ofta berättar om vårdnadstvister och eftervåld. För personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde, men många känner inte till sina rättigheter och det händer också alltför ofta att våldsutsatta kvinnor som har rätt till en målsägandebiträde inte får det.

Målsägandebiträden utses i normalfallet slumpmässigt av domstol, men brottsoffer kan även begära att viss advokat eller jurist ska företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen. Målsägande har till uppgift att ge juridisk rådgivning kring personens utsatthet och företräda denne i målet.