0733 30 30 28
Stödchatt Börja chatta Chatten är helt anonym

Juridiskt stöd

Freezonens samverkanspartner Advokatbyrån Elina Linder tar emot frågor och funderingar kring vårdnasdstvister, olika brottsmål eller hedersrelaterade brott.

Du når advokaterna genom att kontakta oss på info@freezonen.se eller kontakta Elina Linders kontor som finns i Malmö, Götbeborg, Stockholm och Örebro genom att ringa 08- 551 063 01.

Personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde, men många känner inte till sina rättigheter och det händer också alltför ofta att våldsutsatta kvinnor som har rätt till en målsägandebiträde inte får det. Målsägandebiträden utses i normalfallet slumpmässigt av domstol, men brottsoffer kan även begära att viss advokat eller jurist ska företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen. Målsägande har till uppgift att ge juridisk rådgivning kring personens utsatthet och företräda denne i målet.