Juridiskt stöd

Freezonens samverkanspartner advokaten Negin Amirekhtiar och Advokatbyrån Elina Linder tar emot frågor och funderingar kring vårdnasdstvister, olika brottsmål eller hedersrelaterade brott.

Du når advokaterna genom att kontakta oss på info@freezonen.se eller kontakta advokaterna direkt.

Personer som har utsatts för brott har i regel rätt till ett målsägandebiträde, men många känner inte till sina rättigheter och det händer också alltför ofta att våldsutsatta kvinnor som har rätt till en målsägandebiträde inte får det.

Målsägandebiträden utses i normalfallet slumpmässigt av domstol, men brottsoffer kan även begära att viss advokat eller jurist ska företräda dem. Målsägandebiträdets arbete är kostnadsfritt för brottsoffret, och bekostas av domstolen. Målsägande har till uppgift att ge juridisk rådgivning kring personens utsatthet och företräda denne i målet.