Juristchatten är nationell chatt som bemannas av  volontärer som är advokater och jurister

du är anonym och vi har tystnadslöfte.

Chatten är bemannad vartannan måndag jämna veckor 19-21

FAQ

Chatten lanseras den  25 November 2022 – The Orange Day

Frågor och svar sammanställt nedan av Freezonens volontärer som arbetar på   Rebecca Lagh advokatbyrå. Chatten bemannas av våra volontärer som arbetar på Rebecca Lagh advokatbyrå bland annat.

Vilken hjälp finns att få om jag lämnar en våldsam relation?

Om du lever i en relation där du är utsatt för våld och/eller känner dig otrygg och rädd ska du kontakta socialtjänsten i din kommun för att få stöd och eventuellt skydd. Är situationen akut eller om det är helg eller kväll ska du ringa polis och/eller kontakta socialjour.

Socialtjänsten bedömer efter samtal med dig om du är i behov av skyddat boende eller andra stödinsatser utifrån det våld du varit utsatt för.

Du kan också kontakta oss på 0733-30 3028 ellrer en kvinnojour eller andra organisationer för att få stöd och råd och prata om din situation och hur du kan gå vidare.

 

Kan socialtjänsten ta mitt barn om jag berättar att jag är våldsutsatt och vill lämna min partner?

Nej, socialtjänsten omhändertar inte barn utan mycket starka skäl. Att du väljer att lämna en våldsam partner innebär att du skyddar ditt barn från att fara illa och att du tar ansvar som förälder. Socialtjänsten kommer inte omhänderta ditt barn utifrån att du är våldsutsatt. Om du däremot väljer att stanna kvar i en våldsam relation och barnet inte skyddas från att uppleva mer våld kan ett omhändertagande bli aktuellt.

 

Har jag rätt att ta med mitt barn om jag lämnar en våldsam relation?

Det finns inget enkelt svar på detta. Du är å ena sidan skyldig att skydda ditt barn från att fara illa genom att utsättas för våld/bevittna våld men du är å andra sidan skyldig att främja ditt barns kontakt med sin andra förälder.

Om du placeras på skyddat boende/kvinnojour via socialtjänst får ditt barn i regel följa med dig till det skyddade boendet/kvinnojouren då både du och barnet behöver skyddas från fortsatt våld. Umgänge med pappan kan dock bli aktuellt senare om det blir en tvist om vårdnad, boende och umgänge i domstol och domstolen beslutar om ett umgänge trots att det förekommit våld.

Om du lämnar relationen och flyttar till annat boende än en kvinnojour/skyddat boende kan bedömningen se annorlunda ut beroende på omständigheterna i just ditt fall. I regel kan sägas att du inte ska flytta långt ifrån barnets tidigare bostad och invanda miljö då du då riskerar att domstol anser det bäst för barnet att stanna i sin invanda miljö, dvs. i närheten av förskola, skola mm och därför beslutar att barnet bo kvar med pappan. Du bör ta kontakt med jurist/advokat för råd innan du lämnar relationen.

 

Domstolen har bestämt att mitt barn ska ha umgänge med pappan som är våldsam, måste jag lämna ut barnet för umgänge?

Ja, du ska alltid följa det beslut som domstolen bestämt då du annars riskerar att pappan ansöker om verkställighet av umgänge och du kan dömas att betala vite (böter) vid varje tillfälle du inte lämnar ut barnet till umgänge enligt beslut.

Att gå emot ett domstolsbeslut om umgänge utan mycket starka skäl/bevis kan också, i förlängningen, medföra att du inte anses främja barnets kontakt med den andra föräldern och att domstol därför finner det bäst för barnet att pappan får vårdnaden om barnet eller att barnet ska bo hos pappan och ha umgänge med dig.

Konsultera alltid en advokat innan du väljer att inte lämna ditt barn för umgänge med den andra föräldern.

 

Har jag rätt att stanna i Sverige om jag lämnar en våldsam relation?

Det beror på hur ditt uppehållstillstånd ser ut. Om du har ett tillfälligt uppehållstillstånd på anknytning till din partner och relationen avslutas har du som huvudregel inte rätt att stanna kvar i Sverige utan ska återvända till ditt hemland.

Har relationen upphört på grund av våld så kan du under vissa förutsättningar få stanna i Sverige även om relationen tar slut. Du ska alltid polisanmäla det våld du blivit utsatt för samt meddela Migrationsverket att relationen upphört. Ta kontakt med en jurist eller advokat för att få veta förutsättningarna i just ditt fall.

Har jag rätt till ekonomiskt stöd vid en skilsmässa?

Om du inte kan försörja dig och dina barn kan du ha rätt till försörjningsstöd via socialtjänsten. Socialtjänsten gör efter ansökan av dig en prövning av din ekonomiska situation och om pengarna inte räcker till det nödvändigaste så kan du få så kallat försörjningsstöd. Det krävs då att du inte har egna tillgångar och inte heller egna inkomster att täcka dina och dina barns behov.

Om du i samband med skilsmässa ansöker om vårdnad, boende, umgänge med barn kan du ha rätt till ekonomiskt stöd från staten att bekosta advokat, så kallad rättshjälp. Det finns dock vissa ekonomiska krav du måste uppfylla för att få rättshjälp. Ett krav är att du bekostat ett rådgivningsmöte hos advokat eller jurist samt att du inte får ha en högre årsinkomst än 260 000 kr efter att man tagit hänsyn till amorteringar på skulder, antal barn etc. Du kan läsa mer om förutsättningarna för att få rättshjälp på www.dom.se.

 

Kan jag polisanmäla det våld min partner utsatt mig för?

Du ska alltid anmäla något du uppfattar som ett brott. Allt våld är dock inte straffbart i lagens mening.  Exempel på våld som sällan ses som ett brott är psykiskt våld som kontroll, isolering, aggressivt och skrämmande beteende eller verbala angrepp på din person (att du är ful, inte kan laga mat, att du är en dålig mamma osv). Det är inte heller straffbart att hota att ta barnen ifrån dig. Ekonomiskt våld är oftast inte heller straffbart.

Du kan polisanmäla brott genom att ringa polisen på 114 14, besöka en polisstation eller skriva/maila till polisen. Det som ska framgå av anmälan är när brott begåtts, var det har hänt samt hur brottet gått till.  Det är också bra att skriva att du vill ha ett målsägandebiträde (advokat) med vid det första förhöret och vilken advokat eller advokatbyrå du önskar.

Målsägandebiträdets roll är att  tillvarata dina intressen under rättsprocessen. Advokaten ska bland annat ge dig information och stöd att orka genomgå processen, följa med på polisförhör och se till att allt går rätt till. Advokaten är kostnadsfri för dig som är våldsutsatt.

 

Jag är rädd för att min förövare inte ska lämna mig ifred om jag lämnar honom, vad kan jag göra för att han ska lämna mig ifred?

Du ska börja med att tala om i skrift att du inte vill ha någon kontakt och sedan byta telefonnummer och blockera honom från alla sociala media.

Du kan också ansöka om kontaktförbud vilket innebär att din förövare inte på något sätt får kontakta eller besöka dig. Du ansöker om kontaktförbud hos polis eller åklagare. För att kontaktförbud ska meddelas krävs att det finns risk för att din förövare kommer att utsätta dig för brott, förfölja eller på annat sätt allvarligt trakassera dig. I regel krävs en polisanmälan om brott för att kontaktförbud ska kunna meddelas.

Det är också viktigt att komma ihåg att kontaktförbudet gäller åt båda håll vilket innebar att du inte heller får ta kontakt med personen som fått kontaktförbudet. Om personen som fått kontaktförbud ändå kontaktar skyddspersonen är det ett brott och ska polisanmälas.

 

Freezonen träffar ofta våldsutsatta kvinnor med barn vars liv slåss i spillror på grund av den våldsutövande fadern. Kvinnorna och barnen flyr. Vi har sedan 2015 arbetat med kampanjen #flyttaförövaren och #72timmar, för vi anser att anmälningarna skall hanteras skyndsamt inom 72timmar och vi anser också att det är helt fel att kvinnor och barn flyr och våldsutövaren lever sitt liv som vanligt tills rättsliga åtgärder sker – om det sker. Sedan flera år är det möjligt att i samband med polisanmälan begära särskit utökad kontaktförbud som kan resulterar i att den våldsutövande manen beläggs med fotboja.  Dock sker detta alldeles för få gånger.

 

Det hjälper inte att titta bort!

Men ditt bidrag hjälper. För varje bidrag vi får kan vi hjälpa fler bort från våldet. Swisha nu.

Swish 123 900 71 21

  LÄMNA SIDAN