Stödverksamhet

Freezonens stödverksamhet består av en nationell stödtelefon som är och stödchatt som vänder sig till hjälpsökande och till yrkesverksamma i hela landet. Genom vår öppen mottagning  mobil stödbuss kan vi träffa kommuninvånarna i sydöstra Skåne.

Vår öppna verksamhet är i Ystad och sydöstra Skåne. 

Freezonens driver den nationella stödchatten.se och  juristchatten.se

Vittnesstödsverksamheten  hjälper till vid Ystads Tingsrätt.

Öppettider
Kansliet öppet:
Måndag- Fredag  9.00- 17.00

Stödtelefon öppen:
Måndag-Torsdag  9.00- 16.00

Stödchatten.se:
Måndag till Onsdag  19.00- 21.00

Juristchatten.se:
Första Måndag varje månad 19.00- 21.00  ( 2 januari, 6 februari) planerar att hålla öppet vart anan måndag senare.

Freezonens öppna verksamhet erbjuder stärkande samtal och medmänskligstöd till:

Alla personer  som utsatts för våld eller brott oavsett könsidentitet,  utsatthet och ålder* är välkomna.
Medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld eller brott.

*Barn under 15 år med medföljande vuxen.

Freezonens stödverksamhet ger stöd och hjälp och möter våldsutsatta personer där de är. Vi har särskild kompetens kring mäns våld mot kvinnor och hedersvåld. Genom onlinemöten och telefon/chatt erbjuder vi stöd och hjälp till sökande från hela landet och i vår öppen mottagning och stödbussen kan vi hjälpa och ge stöd till kommunivånare från Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad och Tomelilla kommun.

Behöver du hjälp? Freezonens nationella stödtelefon 0733 30 30 28  är öppen måndag till torsdag 9.00- 16.00 Hit kan du vända dig anonymt för att få stöd och råd eller besök stodchatten.se måndag-torsdag 19.00-21.00

Freezonen på sociala medier:
Freezonen Instagram
Freezonen facebook

BROTTSOFFERJOUR

Vår brottsofferjour ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt. Vi har dagliga kontakter med Polisen i sydöstra Skåne som lämnar uppgifter om personer som har polisanmält ett brott och som önskar kontakt med oss.

Genom vår nationella stödtelefon kan vi hjälpa utsatta oavsett var i landet de befinner sig. Vi kan vara behjälpliga med att fylla i blanketter eller annan hjälp, så som juristhjälp.

All kontakt med oss är avgiftsfri och vi har tystnadslöfte.

KVINNOJOUR

Freezonens kvinnojour ger stöd och hjälp till våldsutsatta. Förutom stöd och motiverande samtal följer vi med till myndigheter och är behjälpliga med det som behvös. Vi utbildar och håller kurser, föreläsningar. Vi verkar för att höja kunskapen om våldsutsattas situation och för att motverka våld samt för att uppmärksamma den omfattande eftervåld som förekommer i kvinnornas och barnens liv.

Freezonen är remissinstans och är aktiva opinionsbildare. Freezonen kämpar varje dag för våldsutsatta kvinnor och barn, HBTQ personer, ickebinära och trans personer.

Tjej/Ungdomsjour

På Freezonens tjej/ungdomsjour lägger vi vikt vid att lyssna och förstå ungdomar samt inge hopp. Vi finns där när unga människor funderar över något eller när de har blivit utsatta. Tack vare projektmedel från Sparbanken Skåne genomför vi en skolsatsning för att nå ut till ungdomar och diskuterar våldsutsatthet i sydöstra Skåne.

Alla, oavsett könstillhörighet, eller vilken typ av brott/våld man är drabbad av är välkomna att kontakta oss.

Det hjälper inte att titta bort!

Men ditt bidrag hjälper. För varje bidrag vi får kan vi hjälpa fler bort från våldet. Swisha nu.

Swish 123 900 71 21

  LÄMNA SIDAN