0733 30 30 28
Stödchatt Börja chatta Chatten är helt anonym

Stödverksamhet

Freezonens stödverksamhet består av en nationell stödtelefon och stödchatt som vänder sig till hjälpsökande och till yrkesverksamma samt en öppen mottagning. Vår öppna verksamhet tillhandahåller vi genom vårt kansli och den första mobila stödbussen. Vi tillhandahåller också vittnesstödsverksamheten vid Ystads Tingsrätt. Freezonen har startat upp den första nationella stödchatten.se för alla våldsutsatta.

Öppettider

Kansliet öppet:
Måndag-fredag  8.00- 17.00

Stödtelefon öppen:
Måndag-torsdag  9.00- 16.00

stödchatten.se:
Tisdagar och Onsdagar  19.00- 21.00

Freezonens öppna verksamhet tar emot:

  • Alla personer  som utsatts för våld eller brott oavsett könsidentitet,  utsatthet och ålder*
  • Medföljande barn som utsätts eller riskerar att utsättas för våld eller brott.

*Barn under 15 år med medföljande vuxen.

Freezonens stödverksamhet ger stöd och hjälp och möter våldsutsatta personer där de är. Vi har särskild kompetens kring våld i nära relationer och hedersvåld. Genom onlinemöten och telefon/chatt erbjuder vi stöd och hjälp till sökande från hela landet.

Behöver du hjälp? Freezonens nationella stödtelefon 0733 30 30 28  är öppen måndag till torsdag 9.00- 16.00 Hit kan du vända dig anonymt för att få stöd och råd eller besök stodchatten.se tisdag och onsdag 19.00-21.00

Du kan även nå Freezonen på:

Freezonen Instagram

Freezonen facebook

BROTTSOFFERJOUR

Vår brottsofferjour ansvarar för vittnesstödsverksamheten vid Ystads tingsrätt. Vi har dagliga kontakter med Polisen i sydöstra Skåne som lämnar uppgifter om personer som har polisanmält ett brott och som önskar kontakt med oss. Genom vår nationella stödtelefon kan vi hjälpa utsatta oavsett var i landet de befinner sig. Vi kan vara behjälpliga med att fylla i blanketter eller annan hjälp, så som juristhjälp. All kontakt med oss är avgiftsfri och vi har tystnadsplikt.

 

KVINNOJOUR

Freezonens kvinnojour ger stöd och hjälp till våldsutsatta kvinnor och tjejer.  Förutom stöd och motiverande samtal kan vi följa med till myndigheter och vara behjälpliga med annat praktiskt stöd. Vi arrangerar kurser och föreläsningar i syfte att höja kunskapen om våldsutsattas situation och motverka våld. Vi är remissinstans och är aktiva opinionsbildare. Freezonen kämpar varje dag för våldsutsatta kvinnor och barn.

 

TJEJJOUR

På Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna och förstå ungdomar samt inge hopp. Vi finns där när unga människor funderar över något eller när de har blivit utsatta. Freezonen är en del av den nationella chatten: unizonjourer.se. Chatten är öppen tisdagar 13-15. Alla, oavsett könstillhörighet, är välkomna