Så kan mer hemmatid bli en dödsfälla

”Jag hade inte kunnat ta kontakt med någon, han kommer hindra mig eller misshandla mig, det får bli att man inte ringer”, säger Julia som levt i en våldsam relation.” lyssna här på inslaget

”Julia” berättar hur det är att vara inlåst i hemmet med våldsutövaren. Hon är en 335 våldstusatta kvinnor Freezonen har varit i kontakt med under 2019. Under Corona-pandemin har våldsutsatta mycekt värre. Isoleringen används av våldsutövare för att kunna utöva ännu mer hot, våld och förtryck. Om ingen vet, och ingen känner till vad han gör, kommer han att komma undan med det…( skriver han då våld mot kvinnor är 84% mäns våld mot kvinnor). Därför är det viktigt att berätta, vad kan du göra om du blir du utsatt för kränkning, hot, våld när du på grund av coronapandemin beordrats att stanna hemma från jobb, undervisning och andra aktiviteter.

Många som är förtryckta är inte fullt ut medvetna om sin situation då våldsutövaren/na har brutit ned personen. Det är viktigt att bli medveten om sin  utsatthet för att kunna söka häjlp.

VAD KAN UTSATTA GÖRA UNDER CORONATIDER?
Ta inte onödiga risker men så fort du har möjlighet sök dig i från hemmet vid fara. Tveka inte att söka häjlp om det gäller allvarlig fara för ditt/dina barns liv.
Kontakta socialtjänst, socialajouren för att ordna skyddat boende och gör en polisanmälan
Kontakta en jour (om ej socialtjänsten gör det, om de placerar dig på ett hotell eller vandrarhem) för att få hjälp med vidare hantering.
Dokumentera bråk, skador, förstörelse mm, till exempel kan du föra en digital loggbok som endast du har tillgång till, ingen annan, spara undan film, ljud annat som kan stärka din polisanmälan.
Ställ i ordning en liten väska med det nödvändiga och en extra telefon med simkort och Bank ID / alternativ, stäng av alla spårningar och platstjänster på din telefon (ta bort appar du är osäker på).

VAD KAN GRANNAR, BEKANTA GÖRA?
-Var uppmärksam, ser du eller hör bråk, kontakta ALLTID polis på 112 innan du agerar själv.
Knacka på och fråga vad som händer – ha alltid ett flyktplan, gå inte till ett hus där du kan bli indragen av förövaren…
Gör en anmälan, känner du till att det är barn i hushållet där bråket pågår gör en ”barn i fara”- anmälan till socialtjänsten. Du kan alltid kontakta en jour för råd om du inte vet hur du skall göra.