Mitt Liv Mina Val – upptäck hedersvåld

Under 2015-16 genomförde Freezonen HRV rojektet Ställd Dig Jämställd. Det blev stratskottet för den fleråriga projektet Mitt Liv Mina Val i Skurup, Simrishamn och Ystad som till viss del finannsierades av medel från Socialstyrelsen.

Projektet Mitt Liv Mina Val

Syfte med projektet var att upptäcka utsatta ungdomar och upplysa de om sina rättigheter att forma sina egna liv. Ett annat viktigt syfte var att upplysa nyanlända föräldrar om föräldraansvar och barnens rättigheter och om kvinnornas rättigheter.

En enkätundersökning med 27 frågor delades ut till eleverna innan vi satte igång projektet med lektionsundervisning.  Enkäten innehöll frågor om ungdomarnas levnadsförhållande och kännedom om mänskliga rättigheter och barns och kvinnors rättigheter. Tre skolor deltog i projektet: Österlengymnasiet i Simrishamn, Nils Holgerssongymnasiet i Skurup och Ystad gymnasium i Ystad.

Vi träffade över 300 nyanlända elever i dessa tre skolor under två års tid. Projektet utvecklades till att även innehålla träffar med vuxna som gick på svenska för invandrare i Skurup, Ystad och Simrishamn. Där genomförde vi tre till fem lektioner med liknande upplägg som i gymnasiet.  Vi träffade runt 900 nyanlända vuxna personer.

Projektupplägget var fördelad i genomförandefasen på fem dubbellektioner med varje klass vi besökte. Vid varje tillfälle genomfördes övningar och diskussioner rörande de fyra ämnen som Mitt Liv Mina Val bygger på.  Samverkansgruppen hade pågående dialog och utvärdering av lektionsinnehåll och även om de olika problem som dök upp under projektet. Många barn bad omgående om hjälp från freezonens personal eller vände sig till skolpersonal när de fick vetskap om att hjälp finns. Det genomfördes utvärdering i alla tre skolor med pedagogerna efter de fem lektioner som pågick mellan 2-4 månader i varje klass. De innehöll föreläsningar varvade med värdeövningar kring fyra teman; rättigheter, jämställdhet, sexualitet och våld. Freezonen distribuerade undervisningsmaterial som innehöll övningar och fakta till samtliga skolor som ville ta emot det och i några skolor arbetade SO lärarna med materialet under veckorna som gick från en till en annan gång med möte av Freezonens personal.

 Vi har även genomfört föreläsningar för  ungdomar utanför de tre skolor som deltog i projektet. På SFI / andra skolor för vuxna nyanlända deltog vi i Ystad, Skurup och i Simrihamn på Skillinge Missionshus som hade språkintroduktkon för nyanlända vuxna.

Samverkansgruppen bestod av representanter i från Tomelilla, Skurup, Sjöbo, Simrishamn och Ystad socialtjänst, polis, kommunens integrationsenhet, ungdomsmottagningen och vi på Freezonen som var sammankallande. Samverkansgruppen bidrog till att projeket blev  lyckad och att samtliga deltagare uppgav vid utvärldering att de har fått ökad kunskap och kompetenshöjning som de skulle få stor nytta av.