Freezonen

Freezonen är landets största kombinerade kvinno-, tjej- och brottsofferjour vilket ger oss en unik insyn i olika typer av utsatthet och de problem som särskilt karaktäriserar våldsutsattas situation. 

Freezonen har sedan starten 1991 varit i kontakt med över 11000 våldsutsatta personer. De flesta som vi träffar är kvinnor och flickor (mer än 80 %) som är drabbade av våld i en nära relation, men vi träffar även killar och män och queer-personer.  Alla som har utsatts för brott kan vända sig till oss, oavsett könstillhörighet eller  brottets karaktär. Freezonen stöttar och hjälper våldsutsatta mitt i krisen, inte sällan är vi den första kontakten våldsutsatta har med någon om sin utsatthet. 

Freezonens arbete är beroende av bidrag från företag, myndigheter och privatpersoner. Vi har 90-konto och är medlem i insamlingsorganisationernas branschförening, Giva Sverige. 

KVINNOJOUR 

Freezonens kvinnojour bildades 1991, bara två månader efter att ha startats som brottsofferjour av polisen i Ystad. Alla vi träffade var kvinnor och flickor, så det var ganska naturligt att vi också skulle bli en kvinnojour. En flicka som var sexuellt utnyttad fick flytta in hos mig, berättade Ella, som jobbade som distriktsköterska i Löderup och som var med och grundade Freezonen. Det fanns inget annat val, socialtjänsten lyssnade inte på oss och vi kunde inte låta flickan bo kvar hemma. 

De första kvinnojourerna startades i Sverige 1979 som en reaktion på mäns våld mot kvinnor i nära relationer. Detsamma gällde vår jour. Freezonen ställer upp och hjälper när utsatta behöver hjälp. Tanken var från början att stödja våldsutsatta kvinnor och deras barn, men arbetet har med åren utvecklats till så mycket mer. Freezonen ingår i Unizon. 

TJEJJOUR 

I Freezonens tjejjour lägger vi vikt vid att lyssna, tro på och förstå både tjejer, killar och hbtq-personer. På tjejjouren chattar vi, men de som chattar med oss behöver inte vara utsatta för brott eller våld. Den som mår dåligt eller vill prata med någon och berätta om något får gärna höra av sig. Vi chattar på stodchatten.se varje måndag-onsdag 19-21 och vi arrangerar också olika aktiviteter. Vill du engagera dig i vår tjejjour, kontakta oss: info@freezonen.se. 

BROTTSOFFERJOUR 

Freezonens brottsofferjour startades 1991 på initiativ av polisen och var bland de första jourerna som bildades i Sverige. Vi har nästan daglig kontakt med polisens brottsoffersamordnare i sydöstra Skåne. Dessa förmedlar kontaktuppgifter till de brottsoffer som har sagt sig vilja prata med den lokala kvinnojouren eller brottsofferjouren. 

Förutom samtalsstöd genom telefon, chatt och IRL erbjuder vi också vittnesstöd vid Ystads tingsrätt. Vittnesstöden är normalt närvarande vid brottsmålsförhandlingar i tingsrätten. Det finns ett särskilt rum där de kan sitta tillsammans med vittnen och anhöriga och vänta på att förhandlingen ska börja eller föra stödjande samtal. Vittnesstöden kan om så önskas även följa med in i rättssalen och ge stöd och trygghet under förhandlingen. Om du som är kallad som vittne till Ystad tingsrätt känner oro och vill ha stöd redan i förväg, ring oss på 0733 303028. 

Observera att hjälpen under den pågående covid 19-pandemin enbart erbjuds via e-post och telefon. 

BROTTSSKADEERSÄTTNING 

Från och med den 1 juli 2022 gäller nya nivåer för kränkningsersättning, läs mer här om nya ersättningsnivåer Om en dömd gärningsperson av någon anledning inte betalar det ålagda skadeståndet och den drabbade inte har någon försäkring som täcker skadan, går det i vissa fall att få ersättning från staten, så kallad brottsskadeersättning.

För att komma ifråga för denna ersättning ska brottet vara polisanmält och den drabbade ska ha undersökt möjligheten att få ersättning via gärningspersonens eller sitt eget försäkringsbolag. 

Ansökan måste göras senast tre år från brottstillfället. Ersättning kan ges för tre olika typer av skada: personskada, sakskada och kränkning.

Kontakta gärna Freezonen för hjälp med att fylla i blanketten för brottsskadeersättning. 

LÄS MER