Freezonens krav – brott mot kvinnor skall utredas #72timmar

Freezonens krav – Utred brott mot kvinnor och flytta på förövarna!

Regeringens åtgärdspaket som presenterades 16 juni 2021 med 40 punkter är en bra början, om än det känns som ett sent uppvaknande, som sker på grund av det tragiska händelserna under våren, när fem män mördade fem kvinnor och femton barn blev utan sin mamma….

40 punktslistan innehåller många bra och självklara förslag som stärker både brottsofferarbetet men saknar så väl finansiering som genuin plan om hur våldet skall stoppas. Freezonen anser att det saknas kraftfulla åtgärder ifrån Regeringens lista.

Vi saknar en av det mest grundläggande och självklara åtgärder, att förstärka polisens och rättsväsendets arbete samt möjliggöra utredningar av de anmälningar som sker i dag! Årligen anmäls runt 25-30 000 våldsbrott mot kvinnor och mindre än 10-15 procent av dessa brott blir utredda, resten läggs ner! Susanna Udvardi verksamhetsledare skriver i en debatt på SydSvenskan 26/6/2021 ”

Sedan 2017 har Sverige haft “en nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor”.

Trots det mördas kvinnor i lika stor utsträckning idag som för fyra, tio eller trettio år sedan. Statistiken kommer från Brå, Brottsförebyggande rådet.

Politiska löften och strategier har visserligen blivit djärvare med åren, men många gånger rör det sig om tomma ord. Det saknas såväl pengar som vilja att stoppa mäns våld mot kvinnor och flickor.

Under 2020 anmäldes 28 900 misshandelsbrott mot kvinnor och flickor i Sverige. Stor del av brotten utgjordes av våld i en nära relation. Enligt Brå gick 13 procent av alla misshandelsbrott vidare till åtal. Det innebär att 87 procent av alla ärenden läggs ner.

Som verksamhetsledare för Freezonen träffar jag dagligen kvinnor som är besvikna och frustrerade för att deras anmälningar läggs ner. En kvinna jag mötte nyligen berättade att hon svävat mellan liv och död. Efter att ha suttit häktad tre veckor släpptes den man som slagit henne. Kvinnan uppfattade det som att hennes liv inte är något värt.

Regeringen och riksdagen måste agera där det ger bäst effekt och visa för Sveriges kvinnor att anmälningarna tas på allvar.

Tillsätt en grupp av sakkunniga som utreder möjligheten att inrätta särskilda domstolar som skyndsamt inleder en utredning av det anmälda brottet. En utredning bör kunna inledas inom 72 timmar efter att brottet anmälts. Sådana särskilda domstolar finns sedan 2004 i Spanien där det har bidragit till minskat våld mot kvinnor, även om siffran fortfarande är hög. De särskilda domstolarna har specialutbildade åklagare och domare som snabbt kan besluta om tvångsåtgärder mot våldsutövare. Det kan innebära att våldsutövaren tvingas lämna hemmet, eller annan hjälp till kvinnan.”

Freezonen medverkar i TV4, SVT, SR    #72timmar

27 juni Sydsvenskan https://www.sydsvenskan.se/2021-06-26/vill-samhallet-stoppa-mans-vald-mot-kvinnor-borja-med-att-utreda-brottet

16 juni SVT nyheter Stoppa-mans-vald-motkvinnor/

26 april Sverige Radio P4 Så ser en våldsam relation ut

5 maj Dagens Nyheter  Ombygd skåpbil hjälper kvinnorna

22 april TV4 morgonsoffan  Allt går så fort – Mäns Våld mot Kvinnor