bild se partierna som svarade- Val 2022
Vad gör lokalpolitikerna i sydöstra Skåne, i Simrishamn, Sjöbo, Tomeilla , Skurup och Ystad konkret för att motverka mäns våld mot kvinnor?

Fråga 1 Hur arbetar ert parti lokalt för att bekämpa mäns våld mot kvinnor ?

Svarade flera partier med att berätta vad som görs på riks nivå. Några partier beskrev vad görs på socialtjänsten i kommunen, vilket inte var frågan. Till vår stora glädje beskrev några partier engagerat vad som görs lokalt i deras partier.

Fråga 2 Vet ni vilka som skall stödja våldsutsatta i din kommun?

Alla partier som svarade kände till att socialtjänsten stödjer utsatta, och några partier hade varierande kännedom om vad Freezonens kombinerade jour gör och även andra av civilsamhällets organisationer.

 

Fråga 3 Vet ni hur många personer söker stöd hos er lokala brottsofferjour och kvinnojour årligen? 

Vi har fått in många svar, med stor variation. Freezonens öppen verksamhet stöttar 500-600 invånare, övervägande kvinnor och flickor i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Ystad och Tomelilla. ( för kommunspecifik statistik kontakta oss)

Vi har en öppen verksamhet som erbjuder stödsamtal och medföljning till myndigheter och vi tillhandahåller stödchatten.se och vittnesstöd vid Ystads tingsrätt. Merparten av alla ärende vi hanterar kommer från Polisens brottsoffersamordnare för sydöstra Skåne, som dagligen lämnar ärendena till oss. Även utsatta kontaktar oss direkt. De flesta samtla berör våldsutsatta kvinnor och flicko, som är utsatta för olika brott av en nuvarande eller tidigare pojkvän/man, men vi stödjer alla och flera av stödsökande är brottsoffer som är utsatta för andra typ av brott.

Vi förstod från politikernas svar att inte många kände till att det finns ingen annan kvinnojour, eller brottsofferjour  i SÖSK som hanterar dessa ärenden. Därför vill vi också berätta att Freezonen är en lågtröskel verksamhet. Det innebär att de som söker stöd är anonyma och det är lätt att komma i kontakt med oss. Det är inte det samma att kontakta oss som att kontakta socialtjänsten. Även om flertalet socialtjänst erbjuder möjlighet till anonym kontakt. Läs gärna mer om oss på www.freezonen.se

Fråga 4 Vet ni hur mycket ekonomisk stöd kommunen tilldelar er lokala brottsofferjour och kvinnojour? 
De flesta som svarade uppgav rätt belopp som varierar mellan 80-218.000 sek per kommun.

Vi hoppas att många av lokalpolitikerna kommer att vilja träffa oss och ta del av vår verksamhet som är en komplement till kommunernas socialtjänst i era respektive kommun sedan 1991.