Förebygga, Upptäcka, Agera mot hedersförtryck och våld.

Från och med hösterminen 2022 skall skolorna systematiskt arbeta med att motverka hedersrelaterat våld och förtryck .

Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour erbjuder en kostnadsfri seminarium med advokaten Negin Amirekhtiar, hon har arbetat som sakkunig på Länsstyrelsen Östergötalands hedersvåldsteam som har regeringens särsklid uppdrag. Special inbjuden gästföreläsare är Maria Rashidi kvinnorrättsaktivist och ordförande i Kvinnors Rätt och Elisbet Omsén som har skrivit boken Bränd frihet. Vår verksamhetschef Susanna Udvardi  med Sandra Pilemalm  skrivit boken Alla barn har samma rättigheter – en bok om hedrsvåld, som lanseras under seminariet. Dagens moderator är Carina Hägg tidigare riksadagsledamot (S) och styrelseledamot Freezonen.

Adress: Freezonen, Nils Ahlinsgatan 21 i Ystad

Anmälan:  info@freezonen.se  senast 12 maj 2022