”Information till dig som vill rädda ett barns liv” – citat från Sakine Madon – Uppsala Nya Tidning 29/5/2022

Hej alla lärare, rektorer, kuratorer, skolsköterskor, lärarstudenter! Den 1 augusti 2022 börjar den reviderade läroplanen att gälla, där mål och riktlinjer innehåller information om normer och värden, där eleverna skall diskutera värdegrund, könsnormer, jämställdhet och information om hedersförtryck och våld (hrv). Allt detta är så viktig och bra, och som Sakine Madon skriver i sin recension om boken ”information till dig som vill rädda ett barns liv” ….MEN hur skall ni kunna hjälpa barnen om ni inte har fått kunskap om hur ni upptäcker utsatthet, vad är hedersvåld, hur ser våldsutövarnas mönster ut, hur du kan hjälpa till, vilka stödvägar finns, vad har skolan och socialtjänsten för ansvar? Därför har jag och Sandra Pilemalm, SO lärare, skivit boken. Boken baseras på projektet Mitt Liv Mina Val (2016-2019), där vi från Freezonen mötte över 300 nyanlända ungdomar och även föräldrar, samt våra möte med utsatta ungdomar och en gedigen genomgång av litteraturen. Boken har kommit ut under sommaren och går att beställa från Komlitt. Jag är så stolt över möjligheten att vi kan hjälpa er att rädda ett barns liv! Jag är också  hoppfull inför den positiva förändringen som kommer att ske med er, hoppas ni också är det!

Susanna Udvardi, Verksamhetschef Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour

 

Hedersförtryck är ett allvarligt samhällsproblem i Sverige och berör runt 240 000 svenska ungdomar. Freezonen möter hedersproblematik professionellt på individnivå med komplexa fall senan decennier. Vi möter ungdomar, nästan alltid flickor, som lever i en hederskontext.

Vi ser att många yrkesutövare saknar forfarande kunskap men framför allt stöd i sitt arbete och ungdomarna blir lämnade till sitt öde. Vi kan inte utgå ifrån att vuxna personer som finns runt de unga i skolan, eller som möter utsatta på myndigheter inte själva bidrar till att upprätthålla hederskultur. Lagstiftning är på plats äntligen och reviderade skolplanen som innehåller hedersförtryck och våld har börjat gälla 1 juli 2022. Men skärpta lagar, ny hedresbrottsrubricering eller reviderade skolplan i sig är inte tillräcklig.

Sakine Madon skrev i Uppsala Nya Tidning 29/05/ 2022 https://unt.se/ledare/ledarkronika/artikel/information-till-dig-som-kan-radda-ett-barns-liv/r4qkz50l ”Som titeln antyder placerar de det utsatta barnet i centrum. Det är enkelt och pedagogiskt skrivet, som en handbok för alla som kommer i kontakt med barn som utsätts för hedersförtryck. Kunskap och tydlighet, och fokus på barnet och svenska lagar, följer som en röd tråd genom Pilemans och Udvardis bok. När barnäktenskap tas upp beskrivs det för vad det är: ett grovt brott. Just en sådan tydlighet har alltför många gånger saknats. Som när Socialstyrelsen för några år sedan kom ut med broschyren ”Information till dig som är gift med ett barn”. I foldern, som pryddes av tecknade bilder av tre barn, stod det bland annat att det är ”olämpligt att ni bor tillsammans”.

Vill myndigheten fila på en ny och skarpare folder kan nämnda författarduo säkert hjälpa till.

Carina Hägg , Styrelseledamot Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjour, Riksdagsledamot (S) 1994-2014