0733 30 30 28
Stödchatt Börja chatta Chatten är helt anonym

Bli sponsor!

Dagligen pratar vi med våldsutsatta som behöver stöd och hjälp. För många är vi den första och ibland den enda som de vänder sig till och vågar dela med sig av det jobbiga till. Förutom samtalsstöd är vi behjälpliga med praktiskt stöd när samhällets skyddsnät inte räcker till eller brister i hanteringen.

Freezonen har under trettio år hjälpt våldsutsatta tack vare bidrag från privatpersoner, organisationer, kommuner och myndigheter. Tack vare ekonomiskt stöd från sponsorer kan vi fortsätta vår verksamhet. 

Vill  du bli sponsor till Freezonen och bidra till att våldsutsatta får någon att prata med, någon som står upp för dem och någon som kämpar för deras rättigheter? 

Vi hjälper våldsutsatta att ta tillbaka makten över sina liv!

Vi har flera olika sponsorspaket. Skicka ett mail till info@freezonen.se så kontaktar vi er.

Tack för er hälp.