Behöver du hjälp?

Vem skall jag kontakta vid händelse av brott?

Vid akuta ärenden
ring 112 för att larma polisen

Telefon 112 är nödnummret du skall ringa för akut hjälp, pågående brott och när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon 114 14 är för alla ärende som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom pilisen eller anmälla ett brott.

Polisens hemsida: POLISEN

Vår jourtelefon är bemannad mellan 9.00-16.00 vardagar 0411-783 77 eller 0733-30 30 28

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojouren Sydöstra Skåne, eller  e-mail [email protected]

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 dygnet runt

På  Kvinnofridslinjen kan du få samtalsstöd, hjälp och rådgivning av kuratorer, läkare och barnmorskor i frågor om våld i nära relationer eller sexuella övergrepp.
Besök KVINNOFRIDSLINJEN

Sociala jouren nås via larmnummer 112

Det finns social beredskapsjour som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider. Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer. Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112.

BUP Skåne

Telefonrådgivning  020-51 20 20

Kriscentrum Sydöstra Skåne:
0417-183 90 eller 0417-183 91

Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer är placerat i Tomelilla. De kommuner som ingår är Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla samt Sjöbo.