Behöver du hjälp

Behöver du hjälp akut ring 112 för att larma polisen

Freezonens  jourtelefon 0733-30 30 28 eller 0411-783 77 9.00-16.00 vardagar
chatt –  på tjejjouren.se onsdagar 11-13  https://freezonen.chatt.tjejjouren.se/chat eller mail [email protected]

Telefon 112 till Polisen är nödnummret du skall ringa för akut hjälp, pågående brott och när det är fara för liv, egendom eller miljö.

Telefon 114 14 är för alla ärende som inte är akuta. Exempelvis för att tipsa, komma i kontakt med någon inom pilisen eller anmälla ett brott.

Polisens hemsida: POLISEN

https://polisen.se/utsatt-for-brott/olika-typer-av-brott/brott-i-nara-relation/

 

Vi erbjuder hjälp och stöd till hjälpsökande personer som är eller har varit utsatta för våld, hot eller någon form av brott.

 • stödsamtal och stärkande samtal
 • följer med vid myndighetsbesök som stöd och hjälp
 • vi driver ett skyddat boende
 • vi har telefon jour vardagar 9-16
 • tillhandahåller vittnesstöd vid Ystads tingsrätt
Hjälpsökande kan kontakta oss via telefon, chatt eller e-mail

Om du behöver hjälp kan du boka tid för ett samtal via vår jourtelefon,  vår adress: Nils Ahlins gatan 21a, 271 39 Ystad

Alla har rätt till ett liv utan hot, våld, mobbing…

 • Mår du bra i din relationen?
 • Får du vara dig själv ?
 • Bråkar ni ofta och din partner säger att det är ditt fel ?
 • Har du frihet i din relation eller måste du göra som din partner vill?

Uppbrott från våld

En kvinna kan bli fysiskt/psykiskt  misshandlad många gånger innan hon söker hjälp. Den vanligaste anledningen är när våldet eskalerar, rädsla för barnens, andras eller den egna säkerheten ökar, samt att kvinnan börjar komma fram till insikt att hon lever i en misshandelsrelation. Andra viktiga steg är ekonomiska möjligheter och stöd från omgivningen.  Kvinnor vi har träffat har beskrivit hur de till slut kommer till en avgörande vändpunkt som möjliggör ett definitivt uppbrott. Baserat på många möte med utsatta kan vi se att;

 • Ibland kan det svåraste steget vara att ta steget, men när du väl har gjort det börjar ditt nya liv
 • Det kan kännas svårt att vara ensam, men det är alltid bättre än att vara i en destruktiv relation
 • Se dig själv med den kärlek och respekt du förtjänar, DU är den viktigaste personen i ditt liv
 • Sluta klandra dig själv, det hjälper dig inte att komma vidare
 • Be om hjälp om du behöver det- du är inte ensam
 • Det är inte din uppgift att hjälpa din destruktiva partner att bli en bättre människa
 • Prata med någon om din situation,  släkt, vänner, kollegor, kvinnojourer, någon, hjälp kan komma från det mest oväntade hål
 • Vänta inte på att du skall bli starkare, din tid är här och nu
 • Du har makten över ditt liv, ta hand om dig !
Se filmen om normaliseringsprocessen https://www.youtube.com/watch?v=nQNq5kag1-I

Om du drabbas av våld, vad kan du göra

 • Berätta för någon som du kan lita på vad som har hänt
 • Gör en polisanmällan
 • Kontakta socialen
 • För dagbok över vad som har hänt, skriv ner tid och händelse
 • Ta bilder och dokumentera
 • Spara mejl och sms som innehåller hot och trakasserier
 • Kontakta skolsköterskan/sjukvården för att få skadorna dokumenterade
 • Kontakta oss eller någon annan jour för hjälp

 

Alla har rätt till stöd och hjälp

 • Frihet från våld är en mänsklig rättighet och samhällets ansvar. Kommunen har det yttersta ansvaret för att du som är våldsutsatt får det stöd och den hjälp som du behöver.
 • Kommunen är ansvarig för att stötta och skydda personer som utsatts för våld. I Socialtjänstlagens 5 kap. 11 § nämns särskilt kvinnor som har utsatts för våld eller andra övergrepp av en närstående. Sedan 2013 har socialtjänsten också ett uttalat ansvar att se till att barn som upplevt våld får det stöd och den hjälp de behöver.
 • Socialtjänsten ska kunna erbjuda dig plats på ett skyddat boende hos en kvinnojour de samarbetar med. Kvinnojouren kan i sin tur vara ett stöd i kontakten med socialtjänsten och andra myndigheter.
 • Varje individ har rätt till hjälp anpassad efter sina särskilda behov.
  Läs mer om socialtjänstens lagstadgade ansvar

Sociala jouren nås via larmnummer 112

Det finns social beredskapsjour som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider. Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer. Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112.

Socialtjänsten Skurup  0411- 53 60 00

Socialtjänsten Ystad 0411- 57 73 60

Socialtjänsten Sjöbo 0416- 270 00

Socialtjänsten Simrishamn  0414- 81 90 00

Socialtjänsten Tomelilla 0417 – 180 00

 

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 dygnet runt

På  Kvinnofridslinjen kan du få samtalsstöd, hjälp och rådgivning av kuratorer, läkare och barnmorskor i frågor om våld i nära relationer eller sexuella övergrepp.
Besök KVINNOFRIDSLINJEN

BUP Skåne

Telefonrådgivning  020-51 20 20

UMO

Ungdomar upp till 23 år kan ringa och boka tid.

Ungdomsmottagningen Simrishamn, Tomelilla  0736-473688, 0733-282771

Ungdomssatsningen Ystad, Sjöbo, Skurup   0771- 63 30 30

Kriscentrum Sydöstra Skåne:
0417-183 90 eller 0417-183 91

Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer är placerat i Tomelilla. De kommuner som ingår är Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla samt Sjöbo.

Brottsofferjourens nationella telefon

020-21 20 19

 

BRYT TYSTNADEN – ALLA HAR RÄTT ATT LEVA ETT LIV UTAN VÅLD!

 • om du utsätts för psykiskt eller fysiskt våld
 • om du  utsätts för ekonomiskt våld
 • om du  utsätts för försummelse
 • om du ständigt måste anpassa din vardag utifrån din partners behov
 • om du ständigt måste anpassa din vardag, dina val, utifrån din släkts, familjs behov
 • om din partnern ständigt skjutsar dig och du känner dig begränsad och har ingen frihet
 • om din familj ständigt skjutsar dig och du känner dig begränsad och har ingen frihet
 • om ni bråkar mycket, om du …

Om du drabbas av våld , vad kan du göra?

 • Gör en polisanmälan
 • Kontakta socialen
 • Berätta för någon som du kan lita på vad som har hänt
 • För dagbok över vad som har hänt, skriv ner tid och händelse
 • Ta bilder och dokumentera
 • Spara mejl och sms som innehåller hot och trakasserier
 • Kontakta skolsköterskan/sjukvården för att få skadorna dokumenterade
 • Kontakta oss eller någon annan jour för hjälp

Länkar

 

http://www.youmo.se/sv/Sprakvaljarsida/

http://www.umo.se/

http://kvinnofridslinjen.se/sv/

http://www.hedersfortryck.se/

http://www.brottsofferjouren.se/

https://www.ecpathotline.se

http://www.nck.uu.se/

https://www.bris.se/

http://www.jamstall.nu/tag/mans-vald-mot-kvinnor/page/2/

http://www.rfsu.se/

www.vhek.se

www.gapf.se

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten#full

Dölj ditt besök här

Om du inte vill att nästa person som sitter vid din dator ska kunna se ditt besök på denna sida eller andra sidor kan du ta bort dina besök ur datorhistoriken. Nedan finns instruktioner för de vanligaste webbläsarna.

Om du använder Internet Explorer:
Gå in på verktyg/tools och välj Internet alternativ/Internet options. Klicka därefter på knappen för att ta bort filer/delete files och även Rensa tidigare/clear history.
eller
Gå in på Verktyg –> InPrivate Surfning (Ctrl + Shift + P)

Om du använder Firefox:
Gå in på verktyg och välj rensa ut känslig data. Markera allt utom Sparade lösenord i dialogrutan som visas.
eller
Gå in på Verktyg –> Starta privat surfning. (Ctrl + Shift + P)
Läs mer på: http://support.mozilla.com/sv-SE/kb/Privat+surfning

Om du använder Netscape Navigator:
Gå in på redigera/edit i menyn. Välj inställningar/preferences och sedan rensa filer/clear location bar och även rensa tidigare/clear history.

Om du använder Safari:
Gå in i menyn på History och välj Clear History.

Om du använder Google Chrome:
Öppna ett inkognitofönster genom att klicka på skiftnyckelikonen i webbläsarens verktygsfält. Välj Nytt inkognitofönster. Du kan också trycka Ctrl + Shift + N så öppnas ett inkognitofönster.
När du surfar i inkognitofönstret sparas inte någon data.