Behöver du hjälp?

Vid akuta ärenden
ring SOS alarm 112

Om du har blivit utsatt för ett brott eller sett någonting som du är osäker på om det är ett brott kan du ringa POLISEN 114 14.

Polisens hemsida: POLISEN

Vår jourtelefon är bemannad mellan 9.00-16.00 vardagar 0411-783 77 eller 0733-30 30 28

FreeZonen, Brottsoffer och Kvinnojouren Sydöstra Skåne, eller  e-mail [email protected]

Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50 – dygnet runt

På  Kvinnofridslinjen kan du få samtalsstöd, hjälp och rådgivning av kuratorer, läkare och barnmorskor i frågor om våld i nära relationer eller sexuella övergrepp.
Besök KVINNOFRIDSLINJEN

Sociala jouren nås via larmnummer 112

Det finns social beredskapsjour som är tillgänglig på telefon utanför socialkontorets ordinarie öppettider. Sociala jouren prioriterar akuta barn- och ungdomsärenden, akuta missbruksärende och ärenden som rör våld i nära relationer. Du kan nå den sociala beredskapsjouren genom att ringa 112.

Kriscentrum Sydöstra Skåne:
0417-183 90 eller 0417-183 91

Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer är placerat i Tomelilla. De kommuner som ingår är Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla samt Sjöbo.

Kriscentrum vänder sig till:

  • Kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld
  • Hot eller kränkningar i nära relationer
  • Inklusive flickor och pojkar under 18 år
  • Barn som upplever eller har upplevt våld i hemmet
  • Män och kvinnor som utövar våld i nära relationer