Frågor till politikerna

Frågor till politikerna

Hur vill politikerna i sydöstra Skåne, i Simrishamn, Sjöbo, Tomeilla , Skurup och Ystad stoppa våldet ? -det är frågan vi ställer inför valet 2022 till  S, L, M, C, KD, SD, V, MP  i våra närkommuner. Svaren  kommer att publieras på hemsidan bland annat. Frågorna...
Du kan rädda ett barns liv

Du kan rädda ett barns liv

  ”Information till dig som vill rädda ett barns liv” – citat från Sakine Madon – Uppsala Nya Tidning 29/5/2022 Hej alla lärare, rektorer, kuratorer, skolsköterskor, lärarstudenter! Den 1 augusti 2022 börjar den reviderade läroplanen att gälla,...