Flytta på förövarna – #72timmar Stoppa Mäns Våld Mot Kvinnor

Skriv under här

På mindre än tre veckor mördade fem män fem kvinnor och 15 barn har förlorat sin mamma…

Det är dags att göra något avgörande. Snabbsatsningar som presenterades 23/4/2021 är bra, men långt i från tillräckligta.

Flytta på förövarna borde vara det självklara, men det krävs specialdomstolar som skyndsamt inom #72timmar från anmälan utreder våld mot kvinnor.

Freezonen, kvinno-tjej-och brottsofferjoru  kräver att det i Sverige skyndsamt tillsätts en utredning i syfte att inrätta den typ av specialdomstolar som finns i Spanien sedan 2004 som hanterar brott som rör våld mot kvinnor. Dessa domstolar är bemannade med åklagare och domare som är specialutbildade i hur brott i nära relationer skall utredas. 
Skyndsamt, inom 72 timmar från det att anmälan är gjord kan åtgärder vara gjorda som resulterar i att att förövaren tvångsförflyttas från det gemensamma hemmet och blir belagd med fotboja eller att förövaren blir ålagd att genomgå terapi för att våldsbeteende. Kvinnan beviljas den hjälp och det stöd hon behöver.

Freezonen arbetar med våldsutsatta personer främst kvinnor sedan 30 år.
Att det är förövaren som skall flytta och inte brottsoffren är för oss och borde vara för alla en självklarhet.

Att kalla Sverige för världens mest jämställda land är ett hån mot alla kvinnor som blir alltför ofta blir utsatta för dödligt våld i sin nära relation.

Skriv under vår namninsamling och vill du veta mer kontakta oss info@freezonen.se

Se inslaget i TV4 nyhetsmorgon med Susanna Udvardi, Verksamhetschef Freezonen, kvinno-tjej-och brottsofferjour här

Läs Freezonens debattartiklar om våld mot kvinnor här  och här hittar du fler debatter under Freezonen – Nyheter.