#flytttaförövaren  kampanjen, som Freezonen lanserade 2019 belyser det bakåtvända verkligheten,  där kvinnor och barn som utsätts för våld behöver fly. Freezonen, som är landets största kombinerade jour,  har sedan 1991 arbetat för att förändra det uppenbara och felaktiga hanteringen där våldsutövaren inte flyttas, utan där kvinnor och barn tvingas lämna sina hem.

En kvinna som är utsatt för våld kan ansöka om kontaktförbud. I samband med den ansökan kan man även ansöka om att förövaren beläggs med fotboja.  Fotbojan som har funnits länge har dock ytterst sällan använts, i alla fall när det gäller mäns våld mot kvinnor. 1988 införde man kontaktförbud som senare kunde kompletteras med fotboja. 2011 genomförde man skärpning i lagstiftningen, 2018 gjorde man ytterligare lättare att kunna använda fotboja i samband med kontaktförbud. Ambitionen var att hjälpa brottsoffer som var utsatta. Trotts det har fotbojan knappt använts. Under 2021 har 14 fotbojor utfärdats när 2 500 kontaktförbud var beslutat. Det är mindre än 1 procent! Det är av stor vikt att metoderna som finns i dag, och har funnits sedan 2011 används för att minska lidandet och rädda liv.

Seminariet kommer att ta upp frågor om fotbojan och Susanne Gosenius kommer att berätta om den prisbelönade brottsreducerande arbetet  Risk Reducerande Instanser (RRI)  i samband med våld i nära relationer. Huvudtalare Susanne Gosenius brottsoffer och personskydd Polisen Skåne, moderator Susanna Udvardi verksamhetschef Freezonen. Arrangemanget är riktad till socialtjänsten och yrkesutövare.

Tid  26 april kl 13.00- 15.00

Plats: Ystad / zoom

Anmälan:  maila till info@freezonen.se senast 20 april 2023. OBS antal platser är begränsade.