4500 ärende markerats som hedersvåld i Polisens system

Sedan polisen införde en särskild hedersmarkering i september 2019 har över 4 500 misstänkta brott med hedersmotiv registrerats enligt nya siffror från myndigheten. (EKO) Så sent som i mars var 1 400 polisärenden flaggade. Det är viktigt att så tidigt som möjligt kunna se när det rör sig om ett hedersmotiv enligt Åsa Wallinder, verksamhetsutvecklare för hedersrelaterad brottslighet på Polisens Nationella operativa avdelning (Noa) till Sveriges Radio Ekot. Operativa enheten vid Nos ansvarar bla för dygnet-runt-verksamheten vid den nuvarande rikskommunikationscentralen. Trots den höga siffran av hedersmarkeringar bedöms mörkertalet vara enormt. Vi ser att antalet individer som lever under hedersförtryck snabbt har ökar, fler fall av extrem kontroll och en ökning av grovt våld. Från flera delar av landet rapporteras om att personer som upprätthåller hedersförtryck anställs i skolor, förskolor och fritidsverksamhet oavsett driftsformer. Den enda fristaden för utsatta barn, flickor och pojkar tas ifrån dem. Samtidigt blir det svårare att nå in i klassrummen med information och hjälp både till personal och elever. Trots årtionden av kamp går fortfarande stora offentliga belopp till hedersförnekande organisationer, universitet utbildar i hedersförnekelse och nyckelpersoner som är hedersförnekare tillsätts. Att omprioritera till det bokstavligt talat, livsviktiga arbetet mot hedersmord kostar inte ens en krona i offentliga budgetar. Men även med nödvändiga omprioriteringar krävs nysatsningar mot hedersförtryck

Carina Hägg styrelseledamot Freezonen