the orange day, flytta på förövarna #72timmar

Freezonen bland  topp tre finalister i årets social initiativ 2021

 

Freezonen Kvinno- Tjej- och Brottsofferjour är överväldigade och mycket stolta över att vår Stödbuss är en av av tre finalister till Social Forums ’Årets Initiativ 2021’. 

Från Social Forums beskrivning av Freezonen som nominerande kandidat till årets initiativ 2021:

Stödbussen av kvinno-, tjej- och brottsofferjouren Freezonen
Stödbussen, som är en rullande jourbil, utformad som ett mottagningsrum ger möjlighet för våldsutsatta personer att träffas nära deras hem. De personer som jourens medarbetare träffar i stödbussen är ofta hårt kontrollerade personer som inte har möjlighet att besöka jourernas kontor för möte. Bussen är en utökning av stödverksamheten som Freezonens kombinerade jour arbetar med. Målgruppen är ofta unga våldsutsatta personer, till stor del kvinnor och flickor som är utsatta för mäns våld eller ungdomar som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Stödbussen är ett initiativ från föreningen Freezonen i syfte att hjälpa fler våldsutsatta kvinnor och är den första i sitt slag i Sverige. Detta initiativ belyser ett ständigt aktuellt och förödande samhällsproblem – mäns våld mot kvinnor. Genom en mobil, diskret stödbuss når man ut till isolerade och utsatta personer. Att leva i våldsamma och kontrollerande relationer skapar ofta en rädsla för att vara borta så länge. Där kommer stödbussen till stor hjälp.

 

Länk till Social Forum:

https://socialforum.se/tre-finalister-i-utmarkelsen-arets-initiativ/