Fler män utövar våld mot kvinnor men färre kvinnor kan söka hjälp  under pandemin

Lyssna på intervjun 31/12/2020 med Freezonen i P4 Ekot

 

Under pandemin har vi alla fått följa rekommendationer om att arbeta hemifrån,  inte träffa vänner och familj. Till följd av pandemin har många fått sämre levnadsstandard, detta kan bidra till att våldet eskalerar.

Vi vet att våldet inte har minskat under pandemin. Från mars till maj hade dock något färre inkommande samtal från våldsutsatta kvinnor på Freezonen, men oförändrad antal från polisen.

Under juni månad ökade antal samtal, som vi tror har ett samband med minskade restriktioner kring covid-19. När vardagen återgår till en någorlunda normal tillvaro minskar isoleringen och utsatta får ett andrum, och kan söka hjälp. Det finns tyvärr ett stort mörkertal med utsatta kvinnor och flickor som inte vågar eller kan eller vill söka hjälp.

Vad kan du göra om du är våldsutsatt?

– När du har möjlighet och du inte riskerar ditt liv/dina barns liv sök hjälp

– Vid akut situation ring alltid 112

– Kontakta Freezonen 0733 30 30 28 eller en annan jour

– Kontakta Socialtjänsten, eller Sociala jouren

-Dokumentera dina skador, fota, spela in hot, hat, spara sms – eller andra bevis

– Var förberedd att lämna ditt hem, som tyvärr ibland är nödvändigt