Om du har juridiska frågor om den situation som du befinner dig i eller vill fråga något kring vårdnad, umgänge eller annat är du välkommen att kontakta oss. Våra samarebetspartners. Advokatbyrån Elina Linder samt juristen Anna Persson erbjuder i samarbete med Freezonen kostnadsfri juridisk rådgivning för Freezonens målgrupp. Vi har också ett sammarbete med Ulrika Rogland advokatbyrå. Kontakta oss om du behöver hjälp.

Elina Linder advokatbyrå tel: 040-551 066

Anna Person jurist tel: 070- 45 48 100

Du kan också skicka mail till info@freezonen.se och vi vidareförmedlar den. Glöm inte att ange att det gäller rådgivning samt uppge dina kontaktuppgifter.