The Orange Day – 25november

Freezonen arrangerade seminarium i Riksdagshuset i samverkan med Liberala Kvinnor för att uppmärksamma 25 november. Var femte kvinna i vårt land är utsatt någon gång i livet för våld i en nära relation, var 10 barn lever i en familj där våld och hot utövas. Nästan var sjätte niondeklassare i Sveriges största städer lever med dagligen i en hederskontext. Under seminariet visades VR- filmen Nadire14 i och en sakkunig panel belyste våldet och hur vi kan motverka våldet.

#freezonen #freezonenfrånvåld #mittlivminaval #tryggazonen