The Orange Day – vi uppmärksammar våld mot kvinnor

Lina Nordquist i samarbete med Liberala Kvinnor och Freezonen uppmärksammar internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor den 26 november

1999 instiftade FN dagen för att ge extra fokus på kvinnovåld värden över. Dagen fick senare namnet The Orange Day och den orange färgen blev en symbol för att bekämpa våld mot kvinnor. Denna dag tänds byggnader i orange färger runt om i världen, även Globen i Stockholm och Vattentornet i Ystad. Enligt WHO är var tredje kvinna i världen utsatt för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid och i Sverige är enligt den nationella trygghetsundersöknigen var femte kvinna utsatt.

Freezonen uppmärksammar dagen med kortfilmen Nadire 14 som är den första VR kortfilmen som har gjorts om hedersvåld i Sverige samt boken Mitt Liv Mina Val – en bok om hedersvåld. Vi har bjudit in en sakkunig panel som består av:

Cecilia Elving – Liberala Kvinnors ordförande

Bayan Nasih – Länsstyrelsen Östergötlands nationella kompetensteam mot hedersvåld

Iréne Matthis – Grupp 8

Susanna Udvardi – verksamhetschef Freezonen

Gursimer Singh – Freezonen

Carina Hägg samhällsdebattör ( S)

Clara Berglund – Generalsekreterare Sveriges Kvinnolobby

Moderator – Per Wästerberg, tidigare talman i Riksdagen

Program 13.00 – 15.00

Freezonen välkomnar
The Orange Day – våld mot kvinnor, vad har hänt på 20 år
Mitt Liv Mina Val – boksläpp och kort presentation
VR-film Nadire14 – (3 min) i 5 VR glasögon
Panelsamtal
VR-film Nadire14 – (3 min) i 5 VR glasögon

Anmälan sker endast via e-mail till info@freezonen.se och gäller endast med bekräftat svar via e-mail. Vi träffas senast 12.50 innanför ingången via Riksgatan 1 (Riksdagshuset) och går in gemensamt. Inga ensamma personer släpps in. Ta med giltig legitimation. På anmälan uppge vilken organisation eller arbetsplats du representerar.