Dags att förbjuda tvånget för barn att bära religiösa klädesplagg som slöja i skolan och på offentliga platser.

Det är dags att förbjuda tvånget för barn att bära religiösa klädesplagg så som slöja i skolan och på offentliga platser.

Utbildningsminister Anna Ekström vill inte utreda om ett slöjförbud skall gälla i vårt land, detta kan vi läsa i DN 29/8/19. Det är högst oroväcknade och ett svek mot alla barn som lever i en hederskontext i vårt land. Skolan är för många den enda platsen där de får lov att vara barn. När vårt samhälle inte står på barnens sida – då sviker samhället dessa unga.

Slöjdebatten är definitivt inte över. Den berör våra grundläggande demokratiska värderingar som staten inte bör lägga sig i men om de gör det bör de göra det med kunskap. Den regering som Anna Ekström är en del av, har tillgång till mer data och fler rapporter än tidigare beslutsfattare någonsin hade. När Nyamko Sabuni i sin egenskap av jämställdhetsminister påtalade vikten av att arbeta mot hedersvåld, uppfattades detta som om frågan var för tidigt väckt. Detta trots att det 2006 gått fem år efter mordet på Fadime Sahindal. Fadime blev, och är fortfarande, en stark symbol för kampen mot hedersvåld när hon i riksdagen berättade om sin utsatthet och vädjade till politikerna att agera. Det var år 2001 och vi kan konstatera att det är inte mycket som är förändrat i dag 18 år senare.

I ett demokratiskt samhälle är rätten och friheten att forma sitt eget liv – också fritt från religion – grundläggande. Barn styrs lika lite av egen vilja att sätta på sig slöja/hijab som människors fria vilja existerar i Nordkorea. Att barn ska ha religionsfrihet är självklart, de skall inte utsättas för indoktrinering, vilket är fallet när föräldrarna tvingar sina barn att ha slöja.

I en hederskontext ska en man med heder hålla hårt i kvinnliga familjemedlemmar så att dessa inte uppfattas som lösaktiga. Ett av de främsta medeln för detta är just slöjan, som är ett stark uttryck för kontroll och mannens överlägsna makt. I mitt arbete möter jag flickor som berättar att de måste bära slöja då detta signalerar att de är skötsamma och samtidigt underkastar de sig famlijens vilja och blir kuvade. Slöjan signalerar också till yngre bröder att de bestämmer och är mer värda än flickorna som är underordnade. I dessa familjen kan flickorna inte äga sina egna kroppar. Hedersvåld innebär förutom påtvingade kläder som slöja även hot, våld, tvångsifte, misshandel, könsstympning, övervakning och i sällsynta fall även mord.

I några länder i världen är bruket av slöjan lagstadgat. De kvinnor som vill ta av sig slöjan gör det med sitt liv som insats. I andra länder som Frankrike är det precis tvärt om – lagen förbjuder slöja. I länderna som tvingar kvinnor att bära slöja råder sharialagar och flickor och kvinnor saknar grundläggande rättigheter och frihet att själva forma sina liv.

Att blunda inför sharialagar, som uppmanar till förtryck, är ett stort svek mot alla de som utsätts. Jag vill uppmana kulturrelativister som uppmuntrar barn att bära slöja för att visa sitt stöd för mångfald men också flickors rättigheter – att sluta med detta! Slöja och hijab är plagg som är till för att dölja kvinnans attribut med syfte att inte mana männen till sexuell upphetsning. Det tål att upprepas att det har aldrig varit rasism att stå upp för mänskliga rättigheter – att ha barns och kvinnors rättigheter i fokus.

Rapport efter rapport visar alarmerande siffror – var sjätte elev i årskurs 9 lever med hot och våld som utövas i heders namn av den egna familjen. Vi hör framstående experter tala om att så många som 240 000 barn är utsatta i vårt land.

Freezonen stöder ungdomar, kvinnor och brottsoffer och träffar hedersutsatta flickor i vår verksamhet. Vi genomförde nyligen ett eget projekt där vi informerade nyanlända ungdomar på gymnasier och föräldrar på SFI, om barns och kvinnors rättigheter. Inom ramen för projektet gjorde vi en undersökning med 300 ungdomar. Den visar att mer än hälften, 52 procent, lever med hedersvåld och förtryck. Detta är högst alarmerande och måste tas på största allvar!

Det finns ingen frivillighet när barn ser sin mamma, syskon och andra kvinnliga familjemedlemmar bära slöja och indoktrineras att själv göra detsamma. Många barn ifrågasätter inte ett cementerat beteende. Om samhället markerar och visar att i skolan och på offentliga platser är inga religiösa plagg tillåtna, skulle flickorna få ett andrum från att bära slöja och killarna få ett andrum från att bevaka! Jag vet från min verksamhet att det finns unga kvinnor vars uppväxt hade sett helt annorlunda ut om de fått möjlighet att slippa bära slöja.

Jag är orolig när jag läser att utbildningsminister Anna Ekström säger ”Även om slöjan skulle vara en del av ett hedersförtryck, är inte ett slöjförbud lösningen.” Till Anna Ekström vill jag säga, slöjan är ett av många attribut som hedersutsatta tvingas till, de får inte använda vanliga kläder som din och min dotter får bära, de får inte gå på fester, de får sällan delta på sexualundervisningen i skolan, de missar ofta gympan, i synnerhet när de ska ha bad. De lever i ett osynligt fängelse som deras närmaste har rest runtomkring dem.

Utbildningsministerns uttalande vittnar om okunnighet i frågan. Hur kan en minister tro att befrielse från slöjan skulle ge hårdare tag mot flickorna?

Den 1 juli 2014 infördes den nya brottsrubriceringen äktenskapstvång som skydd för personer som tvingas ingå äktenskap mot sin vilja. 340 polisanmälningar har skett, men bara sex domar, varav fem är fällande. Länsstyrelsen i Östergötland tillhandahåller Hedersvåldslinjen och enligt deras statistik har fler än 240 ugdomar, de flesta flickor som hade varit i kontakt med socialtjänsten, skolan eller någon annan myndighet förts ur landet.

Dags att agera och visa att vi har ett barnrättsperspektiv; att vi tar det på allvar! För de här 240 barnen har vi inte förmått visa detta… Vi behöver ge starka signaler om att det är förbjudet att förtrycka sina barn. Detta är viktigt inte minst nu när Barnkonventionen ska bli lag nästa år i Sverige.

Jag undrar också vad som händer med januariavtalet där regeringen med stöd av Centern och Liberalerna lovade att stärka arbetet mot hedersvåld och förtryck?

Jag arbetar i sydöstra Skåne, långt ifrån storstadsregionerna. Hedersvåld och förtryck finns också här, det är inget fenomen för de stora städerna. Staten måste ta sitt ansvar och med skärpa säga ifrån – vi kan inte överlåta den här frågan åt skolan. Jag kan konstatera att det är förvånande att en utbildningsminsiter i vårt sekulära samhälle inte vill utreda rätten till frihet från religiösa plagg för barn i skolorna.

För femtio år sedan förbjöds barnagan i vårt land. Då kunde vi se barnens bästa, det är dags att ansvariga politiker inser allvaret med att tvinga barn att bära slöja. Dags att stå upp för barns rättigheter och förbjuda slöja/hijab och övriga religiösa plagg på barn i skolan och i den offentliga miljön!

31 augusti 2019

Susanna Udvardi
Verksamhetschef Freezonen, kvinno-tjej-brottsofferjouren

…………………………..