Skrivandet som helande verktyg- Freezonen startar kurs

Den 19 september 2019 startade Freezonen kursen som riktade sig till dig som bär på upplevelser som du vill bearbeta genom ditt skrivande. Kursen vände sig till dig som har kommit en bit på vägen i din bearbetning. I denna skrivarkurs står förutom de läkande skrivandet, liksom ”det goda samtalet” i centrum. Ett viktigt samspel för att hjälpa dig att förstå dig själv bättre, men också för att kunna läka det förflutna och därmed göra ett avstamp.

Kursen bestod av 8 tillfällen med ledning av Emelie Hill Dittmer frilansjournalist och skrivpedagog. Write Your Self  traumaanpassade skrivmetod utgör grunden. Kursen gick på torsdagar på vårt kontor i Ystad. Kursen var mycket uppskattad och under 2020 startar vi en ny kurs efter våren. Vill du gå på kursen, skriv en kort mail, där du berättar lite om dig själv, max en A4 och skicka den till ; till info@freezonen.se

Kursen startas upp under april månad 2020 igen, vi återkommer med kursdatum senare. Är du intresserad av att delta kontakta oss, deltagande måste bekräftas av oss.

Anmälan till kursen eller frågor sker endast via e-mail.

Anmälan : Skicka in ditt mail med namn och telefon nr som vi når dig på till info@freezonen.se .