Sveriges första mobila kvinnorjourbil

Freezonen, kvinnojour, tjejjour och brottsofferjour lanserar Sveriges första jourbil för att kunna hjälpa våldsutsatta som inte har möjlighet att ta sig till jouren.

Varje år kommer vi i kontakt med ca 400 våldsutsatta kvinnor och flickor. Av dem som kontaktar oss träffar vi ett 50-tal hjälpsökande.
Vi vet att vi kan hjälpa fler personer om vi kan erbjuda ett möte mer än på vårt kontor eller per telefon. Vi hoppas också att vi kan inspirera andra kvinnojourer/brottsofferjourer att skaffa ett rullande kontor så att vi kan bidra till att fler får ett liv utan våld.

 

Kontakta oss för hjälp 0733 30 30 28 eller info@freezonen.se