Freezonen föreläser på Barnrättsdagarna 2019

Att bekämpa våld som utförs i hederns namn verkar vara en långsam och seg process i vårt land. Vi har sedan 2015 genomfört två projekt riktade till utsatta nyanlända ungdomar, nu senast Mitt Liv Mina Val. 

Susanna Udvardi och Angelica Bäckström från vår jour kommer att presentera den nedslående men inte oväntade bilden som vi har fått fram genom projektet. Två av tre ungdomar lever i en hederskontext, samtidigt tillåter kommunerna separata badtider, slöja på barn och de socialsekreterare som är beredda att ta strid för ungdomars frihet blir färre och färre. Vi har bevittnat att ungdomarna återvänder till hemmet trots våldet, på grund av för lite eller inget stöd alls från myndigheter, oberoende av de dokument, handlingsplaner, löfte med mera som förs fram. Dags att sluta diskriminera ungdomar som är drabbade av våld i hederns nam. Hade myndigheter hanterat ärendena om barnen hade hetat Johanna eller Victor istället för Abby och Ahmed? Vi kräver en förändring för barnen kan inte vänta och alla barn har rätt till ett liv fritt från våld!

från vänster Susanna Udvardi, Angelica Bäckström bild: Torbjörn Samuelsson