Satsning mot hedersvåld får fler unga att våga berätta

Att inte få leva sitt liv och göra sina egna val är vardag för ungdomar som lever i en hederskontext, två av tre ungdomar är utsatta för begränsningar i hederns namn.

 

Freezonen har under 2017- 2018 träffat nyanlända gymnasieelever i sydöstra Skåne och genomfört projektet Mitt Liv Mina Val. En enkät visar sitttydliga svar – två av tre ungdomar är utsatta för begränsningar i hederns namn.

 

Några av Freezonens viktiga punkter i kampen mot hedersrelaterat våld och förtryck Barns rättigheter ska prioriteras i alla instanser. Ungdomar som

föds och fostras i värderingar som strider mot svensk lagstiftning har rätt till skydd. Det behövs konkreta planer och åtgärder för att hjälpa utsatta barn både på lokal och regional nivå. Vi har fokuserat på lokal nivå.

 

Varje kommun bör ha en handlingsplan mot hedersvåld. Varjekommun bör också ha budget och förutsättningar att kunna hjälpa våldsutsatta.

 

Skolan och kommunen har ett ansvar på lokal nivå att bilda team där exempelvis skolan, sjukvården, socialen, polisen, civilsamhället med kompetens, såsom´kvinno- och brottsofferjourer samt andra aktörer ingår.

 

Vi måste höja kompetens om hedersvåld (HRV) inom skolan, förskolan, socialtjänsten, vårdinstanser, rättsväsende, civilsamhället. De som möter människor som är i riskgruppen behöver känna till vad HRV är och hur man skall agera om man möter utsatta eller förövare.  Läs mer https://www.tidningenbrottsoffer.se/tidningsarkiv/2018/nr-3:-brott-mot-barn/