En vecka fri från våld – sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot våld i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Skurup och Ystad

Den 3:e till 9:e december är det dags för 2018 års upplaga av En vecka fri från våld!

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Landsting, Jämställdhetsmyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Länsstyrelserna. #enveckafrifrånvåld

bild, Unizon

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det förbyggande arbetet mot mäns och killars våld.

Sverige har sedan 2017 en 10-årig nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Strategin betonar särskilt behovet av ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete och mäns delaktighet i arbetet.

De senaste tre åren har civilsamhälle, myndigheter, regioner, landsting och kommuner gått samman under det gemensamma paraplyet En vecka fri från våld. Syftet med veckan är att uppmärksamma det våldsförebyggande arbetet och inspirera till lokal och regional aktivitet och samverkan för att på så sätt driva det våldsförebyggande arbetet och utvecklingen framåt.

Under veckan arrangeras runt om i landet seminarier, nätverksträffar, filmvisningar och lanseringar med mera. Vår kombinerande kvinnojour, tjejjour, brottsofferjour deltar under veckan med

FREEZONEN håller ÖPPET HUS på vårt kansli 12-14

från kl.14 är det filmvisning av den prisbelönta dokumentärfilmen My Life My Lesson med efterföljande diskussion,

Föranmälan;  info@freezonen.se      senast 4:e december 

Ljusmanifestation den  7:e  december kl. 16.00 framför vårt kansli.