25 November, uppmärksammade vår kvinnojour med samtal om kvinnorvåld på Österlen

Bild, YA

Vår kvinnojour, Freezonen bjöd in till samtal med Marie -Louise Wentzel vår ordförande och Ewa-Gun Westford, kommunikatör för Polisen i Skåne.

FN instiftade dagen 1999 för att uppmärksamma kvinnovåldet.

I Sverige var femte kvinna är våldsutsatt enligt den nationella trygghetsundersökningen, berättade Susanna Udvardi, verksamhetschefen. Efter statistik om våldsutsatta som bor i sydöstra Skåne och Österlen tog Marie-Louise Wentzel, Freezonens ordförande och Ewa-Gun Westford över scenen. Ewa-Gun berättade hur polisens arbete ser ut med våldsutsatta kvinnor och hon refererade till flera händelser hon själv har varit med om under sin långa yrkesliv som polis. Marie-Louise belyste, att för individen är konsekvenserna av våld, övergrepp svåra och långvariga och det är verkligen viktig att yrkesutövare och civilsamhället möter våldsutsatta på deras villkor.

I dag behöver en våldsutsatt kvinna berätta flera gånger om övergreppet hon har varit med om. Det skall inte behöva vara så. Ewa-Gun berättade om koncept Karin där arbetar polisens brottsutredare och Malmö stads Kriscentrum under ett tak för att ge bästa möjliga hjälp. I lokalerna finns även möjlighet för personal från rättsmedicin att dokumentera yttre skador. De utsatta lider ofta av såväl fysiska och psykiska skador under många år efter övergreppet vilket vår jour har dessvärre mycket erfarenhet av berättade Marie-Louise.

Efter samtalen fick publiken ställa frågor, bl.a. om barn som växer upp med våld, vi pratade om barn som blir tvungna att umgås med sina förövande förälder och att samhället står inte på barnens sidan, när man ser till ökning av antal barn som tvingas umgås med förövande förälder. Flera i publiken kom fram och tackade oss för fin arrangemang, och belyste hur viktig det är att prata om våld mot kvinnor och barn.

 

Länk till Ysta Allehanda, http://www.ystadsallehanda.se/article/westford-gav-sin-bild-av-valdet/