Vår jour arrangerade Utbildningsdag om våld i sydöstra Skåne

Över 50 personer deltog på utbildningsdagen, där vi fick insyn i hur olika yrkeskategorier och volontärer arbetar för våldsutsatta både nationellt, regionalt och lokalt. Utbildningen var den första i sitt slag i sydöstra Skåne, som samlade både yrkesverksamma och civilsamhällets representanter som kommer i kontakt med våldsutsatta barn och vuxna.

Ordf. Marie-Louise Wentzel öppnade dagen med minnesvärd statistik kring kvinnors och flickors utsatthet i världen och i vårt land. Efter henne lyssnade vi till Sofie Löwenmark som endast ett år gammal upplevde ett oerhört trauma som inget barn någonsin ska behöva uppleva. Hon var ett år gammal och hennes bror fem när de såg sin mor bli mördad av fadern. Att höra att två barn efter det fruktansvärda dådet dessutom stannar kvar i hemmet flera dagar, var både chockerande och hjärtskärande. Sofie berättade att hennes far, mördaren, sedan kunde styra både Sofies och hennes brors liv: vilket dagis, vilken skola de skulle gå på, om de skulle ha pass eller inte, att de var tvungna att besöka fadern, etc. etc. Hela berättelsen låter som en film, en fiktion som ej kan utspelas i verkliga livet, men så var det, och Sofie berättade att tyvärr är det fortfarande så. Hon har studerat olika domar, där hon har sett att hanteringen av barn som har bevittnat och därmed utsatts för våld i många fall hanetas helt fel.  Frågan vi alla ställer oss är hur detta kunde ske, och hur det fortfarande kan pågå.

Anna och Johanna  från BRÅ informerade om sitt regeringsuppdrag kring undersökning av Tystnadskulturen.

Karin och Monica från polisen berättade om mordet på Carina på Lugna gatan i Malmö för några år sen. Även där blev två små barn vittnen till hur fadern brutalt avrättade modern på öppen gata. Karin betonade vikten av kommunikation mellan utredarna; här visste mordutredarna inte att en vårdnadstvist pågick. Vi fick insyn i vilka verktyg polisen har eller saknar för att hjälpa en våldsutsatt kvinna och hennes barn.
När Jarkko berättade vad Första linjen arbetar med var det flera i publiken som blev glatt överraskade över att det finns ett alternativ till BUP med mycket kortare kötider.

Ann från Folktandvården visade en film och berättade om de rutiner tandvården har för att upptäcka våldsutsatta och Peter från Integration Ystad talade om människors vilja till förändring och hur integrationsgruppen har arbetat. Vår verksamhetschef Susanna berättade om våldets komplexitet, visade på hur många olika kontaktytor en utsatt person har med olika myndigheter, brottsoffer och kvinnojourer, samt berättade om den känslomässiga berg-och dalbana som utsatta befinner sig i. Det är inte lätt att lämna ett destruktivt förhållande, något som även yttre befäl Mikael Svensson från polisen för sydöstra Skåne kunde berätta. Vi fick en inblick i hur vår jour sedan 26 år arbetar med våldsutsatta. Vår jour kommer årligen i kontakt med 300–400 våldsutsatta och har en nära och god samverkan med samtliga yrkesutövare som deltog under dagen. De som vänder sig till oss, antingen personligen, via telefon eller via chatt eller mail är oftast i djup kris och vi vet att ofta är vi de absolut första som får höra om deras utsatthet. Våra volontärer och personal i vår jour ingjuter hopp och erbjuder en hjälpande hand! 

Många deltagare kom fram efteråt och berättade att dagen var mycket uppskattad, att de sällan varit med om att både kunskap och samverkan kunde förenas och det uppskattade att alla, även publiken, fick vara en aktiv del i utbildningsdagen. Tack till alla fantastiska talare och tack till er som kom och lyssnade.

Freezonen, utbildningsdag om våld den 31/11 2018