Grooming kriminaliserades i Sverige år 2009

Enligt BRÅ:s undersökning har unga flickor mellan 14–15 år någon gång blivit kontaktade med sexuella förslag på internet. I 40 procent av fallen har gärningsmannen träffat sitt ­offer i verkliga livet efter att kontakten tagits…

Brottet kontakt med barn i sexuellt syfte kallas även för Grooming och kriminaliserades i Sverige år 2009.
Grooming är ett brott där förövaren, som är en vuxen person, kontaktar och lär känna ett barn, för att möjliggöra sexuella övergrepp.
Förövaren bygger upp en relation i syfte med att vinna barnens/flickans tillit. Det är inte ovanligt att den vuxna erbjuder barnen/flickan presenter eller pengar.

Det finns tyvärr alltför många människor som utsätter framför allt unga flickor för grooming. Var försiktiga med vem ni pratar med och vad ni skickar. För även om man är kär så kan det blir fel, det bäst att blockera personen ifall de gör intrång på ditt privata som du inte tycker är okej och kontakta en vuxen du har förtroende för.

Ifall personen vill träffas vid något ställe och tidpunkt berätta alltid för dina föräldrar/ vuxen och ring polisen, hitta en lösning så att dem följer med så att man får fast gärningsmannen.

Se filmen som baseras på en verklig händelse och är framtagen av Stiftelsen Aktiv Skola och sprid den gärna.

Är du utsatt eller känner någon som är utsatt, prata med dina föräldrar om du kan, eller kontakta lärare, kurator, polis eller oss/ någon annan jour. Du skall inte träffa personer du inte känner. Var försiktig och sök hjälp, för vi finns här för att hjälpa!