Freezonen i Almedalen 2018

I år kommer Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren vara på plats med två seminarier på temat jämställdhet,  kvinnornas integration i samhället

Seminarium 1,
Den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och flickors rättigheter och demokrati
Seminarium 2
Utbildning, arbete och frihet – en rättighet för bara inrikes födda kvinnor?

Seminarium 1,

Den sekulära rättsstatens betydelse för kvinnors och flickors rättigheter

Arrangör:
Bred feministisk plattform, Centerkvinnorna, Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren, Varken hora eller kuvad (VHK), S-Kvinnor, Viskadalen Folkhögskola, Riksdagens tvärpolitiska nätverk mot diskriminering och förtryck i hederns namn
Dag:  5/7 2018 10:00 – 12:00
Vårdklockans kyrka, Adelsgatan 43

Beskrivning av samhällsfrågan

När religiösa normer får mer utrymme i det offentliga rummet kommer dessa normer i konflikt med individers rättigheter. Hur kan Sverige värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare känner sig rättssäkra? Hur kan rättigheter för kvinnor, barn och hbtq-personer säkerställs?

Idag växer extrema krafter i vår omvärld men även i vårt land. Statens stöd till trossamfund och föreningar som inte respekterar demokratins regler leder till att kvinnor, barn och hbtq-personers rättigheter blir osynliggjorda i vårt mångreligiösa Sverige. Varför stödjer den svenska staten antidemokratiska föreningar? Varför finansieras samfund som praktiserar könsseparation och sanktionerar det föräktenskapliga oskuldskravet av skattebetalarna? Sverige måste värna om den sekulära rättsstatens principer där alla medborgare inkluderas. Religiösa krafters inflytande på kvinnors liv har de senaste åren uppmärksammats. Problem som numera är ett ämne som diskuteras och debatteras i medierna särskilt efter det kända tingsrättsdomen (hedersrättegången) i Solna. Debatten om månggifte och slöja på barn är ytterligare ett exempel. En del kvinnor blir tvungna att förhålla sig till patriarkala normer och strukturerna som leder till extrem segregation.

Medverkande:
 • Per Westerberg, F.d. talman, Moderaterna
 • Aje Carlblom, Forskare, Malmö universitet
 • Sofie Löwenmark, Frilansskribent, Varken hora eller kuvad
 • Ebba Krumlinde, Förbundsstyrelse ledamot, Centerkvinnor
 • Ann Sofie Hermansson, Kommunalråd, ordförande, Socialdemokraterna
 • Susanna Udvardi, Verksamhetschef, Freezonen-Brottsofferjour
 • Amineh Kakabaveh, Ordförande, Riksdagsledamot, Varken hora eller kuvad och Vänsterpartiet
 • Sakine Madon, Politisk redaktör, Vestmanlands läns tidning
 • Carina Ohlsson, Ordförande, Riksdagsledamot, S-kvinnor,Socialdemokrater

 

Seminarium 2

Utbildning, arbete och frihet – en rättighet för bara inrikes födda kvinnor?

Arrangör:
Freezonen, Brottsoffer-och Kvinno/Tjejjouren, Varken hora eller kuvad (VHK), S-kvinnor, Centerkvinnorna, Viskadalen Folkhögskola
Dag:  3/7 2018 14:00 – 15:30
Odd Fellow, Nunnegränd 4
Beskrivning av samhällsfrågan

En stor grupp första generationens invandrarkvinnor halkar efter på arbetsmarknaden. Hur kan vårt utbildningssystem anpassas så att kvinnor med låg utbildning eller som saknar utbildning få möjlighet till egenförsörjning? Hur kan målgruppen befrias från hedersnormer och bli ekonomisk oberoende?

Denna målgruppens begränsade vardag hämmar deras utveckling och hindrar deras möjligheter till utbildning och arbete. Dessa kvinnors fri- och rättigheter inskränks på grund av strukturella, kulturella och patriarkala normer samt värderingar. Det räcker med att vara hemmafru för många som ägnar vardagen och livet till familjen eftersom bildning och utbildning för kvinnan hotar mannens position inom hederskulturen. Arbetslösheten har minskat i dagens Sverige men är fortfarande högst när det gäller kvinnor med annan bakgrund än etniskt svenskt. Varför har det blivit så? Vad gör regeringen för att åtgärda problemet? Utbildning och arbetet är grunden för att skapa en ökad ekonomiska självständighet och integration. Språket är nyckeln för befrielse och till arbete och med egen inkomst kan kvinnan bli självständig.

Medverkande:
 • Ylva Johansson, Arbetsmarknadsminister, Regeringen
 • Jessica Polfjärd, Arbetsmarknadspolitisk talesperson, Moderaterna
 • Amineh Kakabaveh, Ordförande, Varken hora eller kuvad
 • Gertrud Åström, Jämställdhetsexpert
 • Sakine Madon, Politisk redaktör, Vestmanlands läns tidning
 • Julia Färjhage, Vice ordförande, Centerkvinnor
 • Per Westerberg, Samtalsledare, Moderaterna

Kommentator:

 • Susanna Udvardi, Verksamhetschef Freezonen
 • Zeliha Dagli, samhällsdebattör, Kvinnorna i förorten KIF
 • Nancy Minglani , projektledare VHK